26 November 2007

Erti 'Belajar Bertatih' Pada Anda

Assalammualaikum dan Semoga Mendapat Kesejahteraan hendaknya,


Persoalan saya iaitu apakah pengertian 'Belajar Bertatih' pada diri anda? Bagi diri saya, sebelum kita berjalan atau berlari kita akan menempoh tempoh masa 'bertatih'. Bangun perlahan-lahan dan melangkah kaki perlahan-lahan dan tangan pula cuba mengapai sesuatu supaya tidak terjatuh.


Namun langkah kaki kita akan tersekat sebab tidak biasa lagi mengatur langkah seterusnya dan mulalah terjatuh sekali lagi dan cuba bangkit semula dan melangkah lagi agar tapak kaki kita sudah biasa dengan keadaan permukaan simen yang dipijak itu. Jika terjatuh sekali pun ibu atau bapa kita anak menggalakkan supaya kita cuba dan cuba lagi melangkah sehingga ke hujung sana sampai berjaya. Rasanya kita mungkin tidak akan ingat bagaimana perasaan kita ketika itu ye..


Maklumlah peristiwa yang sudah lama berlaku manakan kita ingat, walau pun diceritakan kembali oleh ibu bapa kita sekali pun. Kita cuma mengangguk dan tersenyum aje mendengarnya.


Apa yang hendak saya ketengahkan disini ialah walaupun kita tidak ingat peristiwa yang telah berlaku itu namun cubalah kita memahami dan mengerti bahawa bukanlah mudah untuk berjaya jika kita tidak berusaha dengan gigih dan menanamkan perasaan ingin belajar dan akhirnya meletakkan matlamat ingin maju serta dapat membantu kepada mereka yang baru hendak 'belajar bertatih' itu..


Hidup ini selalulah bersyukur pada apa yang ada. Tidak kiralah sama ada kita terima sedikit atau lebih daripada rezeki yang dikurniakan oleh Tuhan semesta alam. Seperti mana firman Allah dalam Surah Al-Kauthar ayat 1-3 yang ertinya:


"Sesungguhnya Kami telah mengurniakan kepadamu (wahai Muhammad) kebaikan yang banyak. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus (dari rahmat Allah). "
Diringkaskan cerita apa jua yang dikurniakan oleh Allah rezeki kepada kita itu perlulah kita mengucapkan berbanyak-banyak kesyukuran, kerana jika kita bersyukur pasti ditambahkan lagi kurnia yang tidak disangka-sangka. Percaya dan yakinlah dengan tanpa batasan bahawa keterangan al-quran ini adalah benar, melainkan benar, tiada lain benar melainkan ia benar-benar belaka.
Bila anda 'terjatuh' hari ini jangan lupa masa lalu pun anda pernah 'jatuh' masa bertatih' dulu.
Bila hati telah tenang rezeki pun akan datang, idea yang datang bukan calang-calang, boleh bikin gempak sesiapa yang memandang. Jangan paksa ia datang kepada anda sebab ia bukan boleh dihalang jika kita sentiasa bersabar disamping mengerjakan Solat. Dalam Solatlah fikiran kita tenang. Jangan diingati idea ketika sedang Solat itu sebab itu cuma cubaan semata-mata. Fokuskan pada yang satu iaitu Solat anda sahaja. Sesudah tenang catatkan apa yang telah terlintas setelah selesai Solat anda.. (pastikan ada kertas serta pen disebelah belakang anda..)
Sekian, buat masa ini. wasalam

06 November 2007

PANDUAN PEMBELI RUMAH ( Mesti ambil tahu)

PANDUAN PEMBELI RUMAH


Hak dan Kepentingan Pembeli dalam Perjanjian Jual dan Beli Rumah


Perlu difahami isi perjanjian Jual dan Beli rumah sepertimana JADUAL G dan H yang terdapat dalam Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1989.


Bayaran Pertama


Pembeli perlu menandatangani SPJB pada masa pembayaran pertama 10% harga rumah dibayar kepada pemaju. Pastikan tarikh bayaran pertama dan SPJB adalah tarikh yang sama.


Untuk makluman pemaju tidak boleh mengutip apa-apa bayaran dengan nama apa pun tanpa suatu Surat Perjanjian Jual dan Beli.


Perakuan Arkitek


Pastikan apa-apa tuntutan bayaran ansuran kepada pemaju disokong dengan satu perakuan yang ditandatangani oleh Arkitek atau Jurutera Pemaju yang bertauliah.


Faedah Yang Dikenakan


Sekiranya pembeli atau pembiayaan (End Financier) pembeli gagal membayar bayaran ansuran dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh menerima notis bertulis bayaran, pembeli akan dikenakan faedah oleh pemaju yang dikira dari hari ke hari atas kadar 10% setahun ke atas ansuran yang tidak berbayar.


Pembatalan Perjanjian Jual dan Beli


Sila ambil ingatan bahawa kegagalan pembeli membayar bayaran ansuran dan faedah yang dikenakan bagi suatu tempoh melebihi 28 hari, pemaju boleh menamatkan perjanjian Jual dan Beli.

Pemaju hendaklah menghantar Surat Berdaftar A.R. kepada pembeli tentang hasratnya membatalkan Perjanjian Jual dan Beli.

Bayaran Penyelenggaraan Infrastruktur


Pembeli hendaklah membayar kos penyenggaraan infrastruktur dari tarikh pemilikan kosong sehingga masa penyenggaraan infrastruktur diambil alih oleh Pihak Berkuasa Berkenaan atau Perbadanan Pengurusan (bagi bangunan yang bermaksud dipecahbahagi.

Infrastruktur yang dimaksudkan ialah:

a) Bagi tanah dan bangunan

Jalan, jalan masuk rumah, parit, pembentung, saluran air dan loji pembentungan bagi pemajuan perumahan berkenaan.

b) Bagi bangunan yang bermaksud dipecahbahagi

Jalan, jalan masuk rumah, parit, pembentung, saluran air dan loji pembentungan bagi bangunan berkenaan.

Bayaran Penyelenggaraan Perkhidmatan

Mulai dari tarikh pemilikan kosong pembeli hendaklah membayar bagi perkhidmatan-perkhidmatan seperti berikut:-

Bagi tanah dan bangunan

i) Perkhidmatan pungutan sampah, pembersihan parit-parit awam, pemotongan rizab jalan.

ii) Bayaran ini wajib dibayar hanya sehingga perkhidmatan ini diambil alih oleh Pihak Berkuasa Yang Berkenaan.

iii) Pembeli hendaklah membayar pendahuluan sebanyak 6 bulan pada masa mengambil pemilikan kosong. Sekiranya selepas 6 bulan, perkhidmatan ini masih belum di ambil alih Pihak Berkuasa Yang Berkenaan, apa-apa pembayaran selepas itu hendaklah dibayar secara pendahuluan bulanan.


Bagi bangunan yang bermaksud dipecahbahagi;


i) Bayaran perkhidmatan adalah bagi penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dan pembayaran bermula apabila pemilikan kosong diambil.


ii) Pembeli hendaklah membayar deposit satu (1) bulan dan tiga (3) bulan pendahuluan bagi perkhidmatan penyenggaraan ini dan apa-apa bayaran kemudian hendaklah dibayar satu bulan terdahulu.


iii) Bayaran perkhidmatan penyenggaraan ini wajib dibayar kepada pemaju daripada tarikh pemilikan kosong sehingga penubuhan suatu perbadanan pengurusan di bawah Akta Hakmilik Strata 1985.


iv) Apabila Perbadanan Pengurusan (Management Corporation) di tubuhkan di bawah Akta Hakmilik Strata 1985, perkhidmatan penyenggaraan akan diambil alih oleh Perbadanan Pengurusan ini dan pembeli adalah wajib membayar perkhidmatan penyenggaraan kepada Perbadanan ini dan bukan lagi kepada pemaju.Ingatan:-

Pembeli perlu mengambil ingatan bahawa perkhidmatan penyenggaraan ini wajib dibayar selagi pembeli adalah pemilik petak dalam bangunan yang diselenggarakan.


Kumpulan Wang Penjelas (Sinking Fund)

Bagi bangunan yang bermaksud dipecahbahagi sahaja.


Pembeli hendaklah pada tarikh mengambil pemilikan kosong petak mencarum kepada kumpulan wang penjelas suatu amaun yang sama dengan sepuluh peratus (10%) daripada bayaran perkhidmatan.


Pembeli hendaklah membayar deposit satu (1) bulan dan tiga (3) bulan pendahuluan sebagai caruman kepada Kumpulan Wang Penjelas mulai tarikh pemilikan kosong dan selepas itu caruman yang sedemikian hendaklah dibayar satu bulan terdahulu.

Bayaran Cukai Tanah, Cukai Taksiran dan Lain-lain


Mulai dari tarikh Pemilikan Kosong atau tarikh harta dipindahmilik mengikut mana yang terdahulu, pembeli adalah bertanggungjawab membayar cukai tanah, kadaran, cukai taksiran dan bayaran-bayaran lain berkenaan dengan harta yang dibeli.


Tempoh Pemilikan Kosong

Pemilikan kosong bangunan dengan bekalan air dan elektrik sedia untuk penyambungan hendaklah diserahkan kepada pembeli dalam tempoh 24 bulan kalendar dari tarikh Perjanjian (bagi tanah dan bangunan) dan 36 bulan (bagi bangunan yang dipecahbahagi).


Syarat-Syarat dan Hak Pembeli Semasa Penyerahan Pemilikan Kosong (VP)


Pastikan harta bebas daripada sebarang bebanan semasa menerima notis penyerahan pemilikan kosong. Sekiranya pemaju memajak tanah atau harta, minta pemaju selesaikan baki yang ada semasa penyerahan pemilikan kosong.


Syarat-syarat yang perlu dipatuhi:-

1) Perakuan dikeluarkan oleh Arkitek Pemaju yang mengesahkan:


a. Bangunan tersebut telah siap.
b. Bekalan air dan elektrik sedia untuk penyambungan.

2) Pemaju telah memohon:


a. Pengeluaran CFO melalui Borang E *
b. PBT telah mengeluarkan surat perakuan bahawa Borang E telah disemak dan diterima oleh PBT.


* Borang E adalah permohonan daripada Arkitek pemaju kepada PBT untuk pengeluaran CFO.


Pembeli hanya boleh menduduki rumah apabila CFO sudah dikeluarkan oleh PBT dan kerja-kerja mengubah suai rumah hanya dibenarkan selepas mendapat CFO serta kelulusan pelan oleh PBT berkenaan.


Semasa pemeriksaan bangunan, sebarang kecacatan sahih direkodkan dan diserahkan kepada pemaju untuk tujuan pembaikan. Pastikan anda mendapat salinan aduan. Pembeli berhak menuntut ke atas kelewatan pemaju menyiapkan rumah.


Bayaran Gantirugi


Sekiranya pemaju gagal menyerahkan Pemilikan Kosong Bangunan pada masa yang ditetapkan dalam Perjanjian Jual dan Beli, pemaju hendaklah membayar kepada pembeli gantirugi yang dikira dari hari ke hari dengan kadar 10% setahun daripada harga beli rumah.


Tempoh Liabiliti Kecacatan


Tempoh Liabiliti Kecacatan adalah 18 bulan selepas Penyerahan Pemilikan Kosong.

Penubuhan Perbadanan Pengurusan Bagi Tanah dan Bangunan Yang DiPecahbahagi

Satu Perbadanan Pengurusan akan diwujudkan oleh pembeli-pembeli apabila Hakmilik Strata bagi tiap-tiap petak dikeluarkan dan dipindahmilik kepada pembeli.

Selain daripada beberapa fungsi lain, Perbadanan pengurusan adalah bertanggungjawab untuk menginsurankan dan menyelenggara bangunan.

Pertanyaan atau Aduan Perumahan

Anda boleh menghubungi :

Bahagian Pengawasan dan Penguatkuasa
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Paras 3, Blok B Utara, Pusat Bandar Damansara
50782 KUALA LUMPUR

No.Tel : 03 - 20947033
N o.Fax : 03 - 20925049

04 November 2007

CIRI-CIRI KESELAMATAN WANG KERTAS MALAYSIA (MESTI TAHU!!)

PENGENALAN
Kadangkala wang kertas boleh bertukar rupa menjadi lusuh, cacat atau rosak sehingga menimbulkan masalah pula tentang apa yang harus dilakukan ke atasnya. Wang kertas Malaysia kini mengandungi beberapa ciri-ciri keselamatan yang terbaru. Pengetahuan mengenai perkara ini begitu penting dan berguna supaya anda tahu apa yang perlu diperhatikan jika terjumpa atau menerima wang kertas yang agak meragukan.

Halaman ini bertujuan membantu anda membezakan antara wang kertas tulen dan wang palsu, serta tindakan yang perlu diambil apabila menerima atau menjumpainya.
WANG YANG SAH DIPERLAKUKAN DENGAN NILAI

Hanya wang kertas dan duit syiling yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) sahaja yang sah diperlakukan dengan nilai (iaitu, sah untuk digunakan di Malaysia). Wang kertas dan duit syiling tidak boleh diconteng atau dirosakkan permukaannya untuk sah diperlakukan dengan nilai. Bagi duit syiling, jumlah yang boleh digunakan untuk membuat pembayaran adalah terhad. (Jadual di bawah menunjukkan had yang boleh diperlakukan untuk membuat pembayaran dengan menggunakan duit syiling). Walau bagaimanapun, tiada had dikenakan bagi pembayaran dengan menggunakan wang kertas.

PENYALINAN ATAU PENGELUARAN SEMULA MATA WANG MALAYSIA

Anda tidak dibenarkan untuk menyalin atau mengeluarkan semula mata wang Malaysia. Adalah juga menjadi kesalahan menggunakan gambar foto, lukisan atau reka bentuk sebarang wang kertas atau duit syiling atau sebahagian wang kertas atau duit syiling walau apa saiz, skala atau warna sekalipun pada iklan atau barangan atau produk yang dikilang, dijual dan diedarkan atau diagihkan kecuali dengan kebenaran BNM. Anda mungkin didenda sehingga RM5,000 jika menyalin atau mengeluarkan semula mata wang Malaysia tanpa kebenaran BNM.

WANG KERTAS & DUIT SYILING DI EDARAN

Semenjak tahun 1967, BNM telah mengeluarkan tiga siri wang kertas dan dua siri duit syiling untuk edaran. Siri yang diedarkan masa kini ialah siri ketiga yang bertemakan "WAWASAN 2020" yang mencerminkan pembangunan ekonomi Malaysia. Siri ini mengandungi 6 denominasi kesemuanya, iaitu, RM1, RM2, RM5, RM10, RM50 dan RM100. Siri tersebut menerapkan beberapa ciri-ciri keselamatan yang baru sebagai tambahan kepada ciri-ciri keselamatan yang sedia ada untuk membendung kegiatan yang berkaitan dengan wang palsu.


Duit syiling Malaysia yang berada di edaran merangkumi duit 1 sen, 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen dan RM1. Pelbagai alat dan perkakas yang digunakan dalam permainan kebudayaan tradisional kini dipaparkan pada permukaan di mana tiada terdapat nilai muka duit syiling.
CIRI-CIRI KESELAMATAN DUIT SYILING
Ciri-ciri keselamatan yang diterapkan pada duit syiling ialah terdapatnya ukiran timbul pada reka bentuk, kelilingnya yang bergerigi dengan nombor dan karektor pada muka hadapan dan belakang. Jika duit syiling dijatuhkan pada permukaan yang keras, maka bunyi berdering akan kedengaran. Anda juga boleh memeriksa warna duit syiling tersebut untuk memastikan warnanya sama dan serata.
CIRI-CIRI KESELAMATAN WANG KERTAS MALAYSIA
Untuk membantu anda mengenal pasti ketulenan wang kertas, ciri-ciri keselamatan utama wang kertas Malaysia (siri ketiga) adalah seperti berikut:

Kertas
Wang kertas Malaysia dihasilkan daripada kertas yang bermutu tinggi yang diperbuat daripada kapas. Apabila disentuh, wang kertas terasa kesat sedikit dan apabila diramas hasilnya ialah bunyi kerangupan yang unik.

Potret Yang di-Pertuan Agong
Potret Yang di-Pertuan Agong Pertama yang terdapat di sebelah kanan wang kertas adalah satu ciri pencegah pemalsuan yang sukar untuk disalin atau dikeluarkan semula.

Potret Tanda Bayang [1]
Imej samar-samar Potret Yang di-Pertuan Agong Pertama boleh dilihat pada petak kosong di sebelah kiri wang kertas, sekiranya ditatap pada cahaya. Imej daripada cahaya ini bercorak 3 dimensi dengan alunan warna gelap dan terang yang berbeza-beza dalam keadaan lembut dan berbayang, tanpa garisan luar yang nyata. Di bahagian bawah potret tanda bayang ini terdapat angka berkaitan. Sebagai contoh, angka 50 dipaparkan untuk denominasi RM50.
Benang Keselamatan [2]
Benang keselamatan ini ditenun di permukaan sebelah belakang wang kertas. Apabila dilihat pada cahaya, benang ini kelihatan seperti satu garisan lurus yang kehitaman dengan huruf dan nombor yang berkaitan dicetak berulang kali. Sebagai contoh, "BNM RM50" dicetak berulang kali pada wang kertas denominasi RM50.
Ciri-ciri LEAD [3]
Di sebelah kanan wang kertas denominasi RM50 dan RM100, terdapat jalur hologram yang berkilau. Jalur hologram ini mengandungi 3 perkara, iaitu:
 1. Imej yang sama dengan yang terdapat di sebelah kanan potret Yang di-Pertuan Agong Pertama.
 2. Imej yang menunjukkan angka denominasi (contoh RM50)
 3. Imej huruf-huruf "BNM"

Ciri-ciri PEAK [4]

Ciri-ciri PEAK ini terdapat di bahagian tengah wang kertas. Apabila dilihat dari sudut yang berlainan pula, angka denominasi boleh dilihat di pertengahan kotak. Sebagai contohnya, angka 50 dicetak untuk wang kertas denominasi RM50.

Tanda Pandang Telus [5]

Bunga raya di bahagian atas dan bawah wang kertas adalah serupa di kedua-dua belah permukaan (depan dan belakang) wang kertas.

Cetakan Intaglio [6]

Potret Yang di-Pertuan Agong Pertama, nombor denominasi corak dan perkataan 'BANK NEGARA MALAYSIA' adalah dicetak dengan beberapa lapisan dakwat halus untuk menghasilkan kesan timbul.


CIRI-CIRI KESELAMATAN DUIT SYILING

Ciri-ciri keselamatan yang diterapkan pada duit syiling ialah terdapatnya ukiran timbul pada reka bentuk, kelilingnya yang bergerigi dengan nombor dan karektor pada muka hadapan dan belakang. Jika duit syiling dijatuhkan pada permukaan yang keras, maka bunyi berdering akan kedengaran. Anda juga boleh memeriksa warna duit syiling tersebut untuk memastikan warnanya sama dan serata.

WANG KERTAS LUSUH

Setelah agak lama di edaran, wang kertas boleh bertukar menjadi lusuh. Anda boleh menukar atau mendepositkan wang kertas lusuh di mana-mana cawangan bank perdagangan. Adalah tidak wajar wang kertas lusuh diedarkan semula memandangkan ia tidak begitu sesuai lagi untuk digunakan kerana ciri-ciri keselamatannya sudah tidak berkesan lagi seperti mana yang terdapat pada wang kertas bersih. Di samping itu, keupayaan orang ramai mengenal pasti wang kertas yang tulen akan terjejas. Anda boleh memainkan peranan untuk memastikan wang kertas sempurna dan bersih sahaja berada di edaran dengan menukarkan wang kertas lusuh dengan wang kertas sempurna. Keadaan wang kertas yang sempurna dan bersih ini sebenarnya mencerminkan imej negara kita.

WANG KERTAS YANG TERCONTENG

Anda adalah dinasihatkan agar tidak menconteng permukaan wang kertas dengan apa-apa perkataan, tanda, simbol, lukisan atau mesej yang tidak enak dibaca. Anda juga dinasihatkan agar tidak menebuk lubang pada duit syiling. Jika anda berbuat demikian, tiada nilai yang dapat diberikan ke atas wang kertas atau duit syiling tersebut apabila ditukar di bank perdagangan atau cawangan BNM.

WANG KERTAS CACAT

Jika anda memiliki wang kertas cacat dan telah rosak, anda boleh menukarkannya dengan wang kertas baru di mana-mana cawangan BNM. Wang kertas yang mengalami kecacatan atau kerosakan yang teruk akan menjalani pemeriksaan yang rapi sebelum nilainya dapat diberi. Faktor utama yang menyebabkan wang rosak ialah apabila terbakar atau terkena air, bahan kimia dan bahan letupan. Selain daripada itu, kerosakan boleh berlaku akibat haiwan dan serangga atau dalam keadaan tertanam atau terurai. Keputusan untuk memberi nilai adalah tertakluk kepada budi bicara BNM.

MATA WANG PALSU:

APA TINDAKAN ANDA?

 • Berikut adalah beberapa langkah yang boleh diambil jika anda mengesyaki seseorang telah memberi wang palsu Malaysia kepada anda:
 • Cuba lengahkan pemergian orang yang memberi wang palsu tersebut serta camkan orangnya dan temannya, jika ada, di samping nombor pendaftaran kenderaan yang digunakan.
 • Jangan menconteng, memotong atau mengedar semula wang palsu tersebut.
 • Jika perlu menyentuh wang tersebut, pastikan sentuhan adalah yang paling minimum (anda boleh memasukkannya ke dalam sampul surat atau beg plastik). Catatkan butir-butir yang agak penting, seperti bagaimana anda mendapat wang tersebut, daripada siapa, di mana dan bila anda memperolehinya.
 • Bawalah wang palsu tersebut ke balai polis yang berhampiran dan serahkanlah ia kepada pihak polis sebaik sahaja laporan polis telah dibuat.

31 October 2007

Khutbah (Peringatan Bersama)

Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah,

Saya berpesan kepada diri saya dan tuan puan sekelian supaya bertakwa kepada Allah dan berusaha meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah. Bertakwa dalam erti kata yang sebenar iaitu kita melakukan segala yang disuruh oleh Allah SWT, tanpa memilih milih apa yang sesuai dihati, dan dalam masa yang sama kita meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah.

Marilah sama-sama kita rofo'kan segala pujian dan kesyukuran kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita keupayaan kekuatan dan keinginan untuk kita melakukan ibadat. Kita berharap agar Allah SWT dapat menerima segala usaha murni kita dan kita bermohon agar segala kesalahan kita diampunkannya.

Marilah kita memohon agar Allah SWT memberi perlindungan dan keselamatan kepada seluruh umat Islam yang kini ditindas dan disiksa. Kita berasa amat bimbang ketika umat Islam keluar beramai-ramai, berhimpun menunaikan solat maka pihak musuh mengambil kesempatan melakukan pembunuhan beramai-ramai. Kita bimbang tentang keselamatan saudara kita di Iraq, kita bimbang tentang saudara kita di Palestin dan kita bimbang tentang saudara kita di Selatan Thai.

Marilah kita menghitung dan membuat muhasabah diri. Bagaimana dengan puasa kita ? Adakah sekadar menahan lapar dan dahaga ? Bagaimana dengan solat tarawih? Adakah sekadar menghantar anak ke masjid sebagai wakil ? Bagaimana dengan bacaan Quran kita ? Bagaimana pula dengan sedekah? Berapa banyak yang kita hulurkan? Atau masih berdalih atas dasar kemiskinan ? Bagaimana dengan qiamulail?

Umat Islam yang lain bengkak mata menangis kerana mengenangkan dosa-dosa yang tak terampun, atau kita juga bengkak mata kerana tidur siang dan malam, kononnya tidur orang berpuasa itu pahala. Sudahlah, saban tahun diberi peringatan dan membuat muhasabah, namun perangai lama masih lekat berkarat. Walau pun syaitan dirantai, namun sifat kesyaitanan masih menebal didalam hati. Alasan demi alasan. Bila Ramadan berakhir, anak yang mendapat pahala lebih dari ibu bapa. Anak yang mendirikan solat terawih, sedangkan ibu bapa dirumah sudah lama terkeweh, anak yang menghadiri majlis qiamulail masjid, ibu bapa hanya berpesan jangan lupa membawa balik bubur kanji dari masjid.

Firman Allah ;
"DAN BUKANLAH BAGI MANUSIA ITU MELAINKAN APA YANG DIA SENDIRI USAHAKAN. SESUNGGUHNYA USAHANYA AKAN DIPERLIHATKAN PADA HARI KIAMAT KEMUDIAN AKAN DIBERI BALASAN YANG SETIMPAL."
( Surah An-Najm : 39-41 )

Allah menerangkan agar segala amalan kita adalah kerana Allah Taala. Sembahyang kita, puasa kita, segala ibadat kita adalah kerana Allah tanpa sebarang unsur syirik terhadap ke esaan Allah.

Untuk mengetahui kebenarannya, marilah kita perhatikan tingkah laku kita. Adakah solat berjemaah kita di masjid hanya dibulan Ramadan saja ? Adakah puasa kita hanya yang wajib sahaja dibulan Ramadan ? Adakah sedekah, qiamulail dan bacaan quran hanya dibulan Ramadan ? Jika itulah keadaan kita, para ulamak menggelar orang-orang sebegini sebagai hamba Ramadan dan bukan hamba Tuhan.

Adalah diharapkan pada hari-hari yang akan datang agar kita dapat hadir berjemaah tanpa sebarang keuzuran, kita dapat tunaikan sedekah, dapat membaca al Quran sepanjang masa. Kalau dimalam-malam Ramadan kita penuhkan masjid dengan solat tarawih maka selepas Ramadan kita penuhkan dengan kelas pengajian ilmu. Jangan banyak komen, ustaz itu tak betul, ustaz ini tak betul. Kalau kita saja yang betul, buka kitab dan mulakan kelas. Tuhan jadikan satu mulut dan dua telinga supaya kita banyak mendengar dari banyak bercakap. Banyak bercakap banyak salah, banyak salah banyak dosa.

Kita semua maklum, ketika bulan Ramadan pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan dirantai. Hari ini bukan lagi Ramadan, maka segala syaitan telah dibebaskan, waspadalah kita agar tidak terperangkap dengan umpanan syaitan.

Musuh-Musuh Iblis

Musuh iblis yang Pertama ialah nabi Muhammad saw. Andaikata kita membenci Rasulullah, dengan menghinanya, mempersendakannya dan menolak segala perintahnya maka kita juga musuh Rasululllah dan rakan kongsi syaitan. Andaikata kita bersekongkol dengan kafir kristian, kafir yahudi atau pun kafir hindu maka kita juga adalah musuh Rasulullah dan musuh Allah.

Musuh ke-2 syaitan ialah pemerintah yang adil, yang melaksanakan segala perintah yang terkandung dalam al Quran tanpa memilih milih. Mereka melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi. Mereka tidak memilih kawan kroni dalam menganugerahkan sebarang kontrak, mereka tidak bertemu rakyat hanya apabila pilihan raya datang.

Musuh ke-3 syaitan ialah orang kaya yang tawadhu' yang merendahkan diri dengan segala kekayaan yang dimiliki. Mereka tidak hanya menderma dihadapan tv dengan cek maya malah sering menderma tanpa diketahui.

Musuh ke-4 syaitan ialah peniaga yang jujur. Peniaga yang berniaga bukan setakat mengira keuntungan malah membuat kebajikan. Peniaga yang mengingati kewajipan zakat melebihi kemewahan ketika menutup kira-kira tahunan.

Musuh ke-5 syaitan ialah orang berilmu yang merendah diri. Mereka tidak pernah mengatakan orang ini jahil dan orang itu bodoh, malah sering membantu menyelesaikan masalah.

Musuh ke-6 syaitan ialah orang mukmin yang sering memberi nasihat. Mereka tidak diam membisu apabila berhadapan dengan pertolongan, nasihat yang diberikan adalah ikhlas, tanpa mengharap sebarang upah ganjaran.

Musuh ke-7 syaitan ialah orang mukmin yang lembut hatinya. Mereka mudah simpati dengan saudara mereka yang ditimpa kesusahan, mereka umpama jasad yang satu. Cubit paha kiri, paha kanan terasa jua.

Musuh ke-8 syaitan ialah orang yang bertaubat dan kekal dengan taubatnya tanpa mengulangi perbuatan maksiat.

Musuh ke-9 syaitan ialah orang yang menjauhkan diri dari perkara haram.

Musuh ke-10 syaitan ialah orang mukmin yang sentiasa dalam keadaan suci tubuh badan. Mereka sentiasa berada dalam wudhu'.

Musuh ke-11 syaitan ialah orang mukmin yang banyak bersedekah. Mereka lebih merasakan kesusahan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.

Musuh ke-12 syaitan ialah orang mukmin yang baik akhlaknya sesama manusia.

Musuh ke-13 syaitan ialah orang mukmin yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Mereka tidak kedekut ilmu, pengetahuan atau pun pengalaman.

Musuh ke-14 syaitan ialah orang yang sentiasa membaca Al-Quran.

Musuh ke-15 syaitan ialah orang yang bangun tengah malam sedangkan orang lain masih nyenyak tidur.

Sahabat-Sahabat Iblis

Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Iblis; Siapakah pula sahabat-sahabat mu ?

Lantas jawab iblis laknatullah, ada 10 golongan.

Yang Pertama: Pemerintah yang kejam dan zalim. Pemerintah yang hanya mengira kesenangan dirinya tanpa mempedulikan kesusahan rakyat.

Sahabat ke-2; orang kaya yang sombong dan bongkak. Orang kaya yang suka menghina golongan marhain, mereka menganggap orang-orang miskin sebagai menyusahkan. Mereka suka menunjuk-nunjuk kekayaan mereka.

Sahabat ke-3; Peniaga yang khianat. Tak kira sama ada peniaga runcit atau golongan korporat.

Sahabat ke-4; Peminum arak. Ingatlah bahawa arak adalah punca kepada segala kejahatan. 10 kutukan Allah bersangkutan dengan arak, diantaranya ialah peminumnya, tukang perah, penjual, orang yang memakan keuntungannya, pembawa dan juru hidangnya. Apatah lagi yang menyediakan dan yang meluluskan operasinya. Mereka ini sentiasa dilaknat Allah.

Sahabat syaitan ke-5; orang yang suka mengumpat dan mengadu domba.

Sahabat syaitan ke-6; Orang yang berzina dan segala perkara yang berkaitan dengannya. ni termasuklah meluluskan premis zina, mengambil keuntungan dan cukai perniagaan. Mari kita tanya kepada golongan ini, adakah mereka suka isteri mereka berzina dengan anak muda atau anak perempuan mereka berzina dengan teman lelakinya ? Jika tidak, kenapa masih bersekongkol dalam meluluskan premis-premis perniagaan ini. Saban minggu cerita pelacuran didedahkan di media massa. Apakah mereka ini pekak atau memang suka kepada zina.

Sahabat syaitan ke-7 ; Pemakan harta anak yatim. Ini termasuklah mereka yang memungut derma dengan menjanjikan habuan untuk anak yatim tetapi sebaliknya segala kutipan dikebas habis.

Sahabat syaitan yang ke-8 ; orang yang meringan-ringankan solat. Ini termasuklah orang yang mementingkan kerja daripada sembahyang. Mereka sanggup meninggalkan solat fardhu hanya kerana membentangkan perjuangan yang belum selesai.

Sahabat syaitan ke-9; Orang yang enggan mengeluarkan zakat, tetapi tamak kepada wang zakat. Dengan kuasa yang ada pada tangan mereka, wang zakat diperlakukan semahunya. Golongan yang berhak dipinggirkan.

Sahabat syaitan ke-10 ; orang yang panjang cita-cita. Mereka ini bercita-cita untuk hidup lama dan amat takut dengan kematian.

Inilah sepuluh golongan kroni iblis yang dilaknat Allah. Mungkin mereka mempunyai alasan untuk menjawab setiap tindak tanduk mereka namun apa pun alasan, mereka tetap saudara iblis laknatullah.

Justeru, hitunglah diri kita. Dimanakah kita berada? Adakah kita bersama-sama Rasulullah SAW atau bersama iblis laknatullah. Kita tahu bahawa iblis adalah musuh kita. Kita sedar bahawa iblislah yang enggan tunduk sujud pada datuk kita Adam A.S. Kerana Iblislah Nabi Adam dan Hawa terkeluar dari syurga. Iblis telah mula menipu sejak dari Adam lagi. Tetapi kita masih mengikutnya.

Firman Allah :

"Bukankah AKU telah memerintahkan kepada wahai anak Adam supaya tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Dan hendaklah kamu menyembah AKU, inilah jalan yang benar. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar dari kamu, apakah kamu masih tidak memikirkan? Inilah neraka jahanam yang dulunya kamu diberi peringatan. Rasakanlah api neraka pada hari ini disebabkan kamu dahulunya mengingkari kewujudan neraka. Pada hari ini mulut-mulut kamu ditutup, tangan kamu pula boleh berkata-kata dan kaki-kaki kamu menjadi saksi terhadap apa yang kamu lakukan selama ini."

( Surah Yassin : 60-65 )

Menziarahi Kubur

Telah menjadi adat, pada setiap hari raya kita akan keluar mengunjungi tanah pusara perkuburan. Oleh itu menjadi tanggung jawab mimbar untuk memberi peringatan dan panduan.

Imam Al-Ghazali telah menggariskan panduannya, diantaranya ialah;

Menziarahi kubur dengan tujuan mengingati mati adalah sunat hukumnya. Kaum wanita pada suatu masa dahulu dilarang oleh Rasulullah menziarahi kubur, bahkan dilaknat. Namun setelah diberi pengajaran barulah di izinkan, tetapi dengan syarat ;

Jangan sebut perkataan-perkataan yang tak elok di dengar.
Jangan berpakaian cantik-cantik, andaikata pakaian itu lusuh, aurat ditutup rapi, tiada siapa yang akan terpesona, barulah boleh menziarahinya.
Ketika menziarahi kubur hendaklah berdiri membelakangkan kiblat, duduk dibahagian kepala.
Mula-mula beri salam kepada simati. Jangan usap atau kucup batu nisan kerana itu adalah amalan orang Kristian.
Boleh menangis, tetapi tidak boleh mendayu dan meratap.
Jangan terbawa-bawa dengan tangisan, kerana ia boleh menyiksa simati didalam kubur.

Dari Aisyah R.A katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ;

"Mayat akan diazab siksa dengan tangisan kaum keluarga ke atasnya."

Adalah digalakkan kepada penziarah kubur supaya banyak membaca Al-Quran, berzikir dan mendoakan kepada simati, doakan kepada semua yang mati dan seluruh muslimin. Hendaklah orang yang menziarahi kubur turut menziarahi kubur orang-orang soleh dan orang baik-baik. Berhenti dengan lama disitu bukannya dengan sepintas lalu.

Jangan sekali-kali melangkahi kubur atau duduk bertenggek diatas kubur orang lain.

Ingatlah bahawa azab kubur adalah benar. (Sekali pun seorang penulis didalam majalah Al-Islam pernah menafikannya).

Sabda Rasulullah SAW; "Azab kubur adalah benar, sesiapa yang tidak mempercayainya akan diazab."

Diriwayatkan dalam sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, dari Abi Hurairah R.A berkata ; Bersabda Rasulullah SAW ;

"Apabila kamu selesai membaca tahiyyat akhir maka mohonlah perlindungan dari Allah daripada 4 perkara: Dari azab neraka jahanam, dari azab siksaan kubur, dari fitnah orang yang masih hidup dan yang mati dan dari kejahatan ad-Dajjal."

Kalaulah tidak ada siksa kubur, masakan Rasulullah memohon perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan hadith ini dapat menjernihkan segala kekeliruan yang timbul.

Dari ibn Abbas, bahawa Rasulullah SAW bersabda ;

"Sesungguhnya kebanyakan orang yang disiksa kubur adalah yang tidak cermat ketika membuang air kecil, maka hendaklah kamu berdehem dengan suara yang kuat ketika membuang air kecil."

Berikut adalah sebuah hadith mengenai siksaan yang boleh dikenakan keatas kita. Hanya amalan sahaja yang dapat menyelamatkannya.

Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ; Sabda Rasulullah SAW ;

"Apabila kamu mati akan datang malaikat mengepung kamu, kemudian datang wudhu menyelamatkan kamu. Kemudian akan datang azab kubur, sembahyang pula menyelamatkan kamu. Datang syaitan pula mengepung, amalan zikir dapat menyelamatkan kamu. Kamu akan rasa haus hingga terjelir lidah, datang puasa menyelamatkan kamu. Kamu akan dikelilingi kegelapan, haji dan umrah yang mengeluarkan kamu. Datang pula malaikat maut, taat dan patuh kepada ibu bapa menyelamatkan kamu. Datang malaikat zabaniah untuk mengazab, amar maaruf dan nahi mungkar yang menyelamatkan kamu. Datang pula haba api neraka, air mata taubat yang mengalir dimalam hari menyelamatkan kamu. Ketika meniti titian sirat yang bergoyang-goyang, datang sembahyang memimpin tangan. Sebaik sahaja lepas melintas, pintu syurga pula tertutup, maka dating kalimah syahadah yang membukanya.

Ziarah-menziarahi

Kita akan saling ziarah menziarahi. Didalam hal ini Imam An-Nawawi berpesan bahawa adalah menjadi tuntutan supaya kita mendahului orang-orang soleh dan orang-orang alim, kemudian saudara mara, kemudian jiran dan rakan diikuti pula oleh kaum kerabat. Muliakanlah mereka, berbuat baiklah kepada mereka dan jalinlah hubungan silatulrahim.

Firman Allah SWT ;

"Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri mu dan keluarga mu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Disana terdapat malaikat yang kasar dan keras dimana mereka tidak pernah menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan dan selalu mengerjakan apa yang disuruh."

( Surah At-Tahrim : 6 )

Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah,

Saya berpesan kepada diri saya dan tuan/puan sekelian agar kita bertakwa kepada Allah. Ini bermakna kita mengerjakan semua suruhan Allah dan dalam masa yang sama kita meninggalkan semua larangannya. Ianya mestilah dilakukan serentak. Bertakwa tidak bermakna, andai kata kita melakukan suruhan Allah seperti sembahyang, puasa dan zakat tetapi dalam masa yang sama kita mengumpat, mengeji dan mengutuk seseorang. Oleh kerana kita datang berterawih, maka kita umpat keji orang yang tidak datang. Perbuatan ini salah. Begitu juga bertakwa itu lebih tidak bermakna dengan meninggalkan larangan Allah walau pun tidak melakukan maksiat.

Kita sering mendengar seseorang berkata: 'dia tu walau pun tak sembahyang tapi sangat baik, suka tolong orang susah.' Sebenarnya dialah paling jahat kerana enggan tunduk sujud pada Allah Tuhan yang menciptanya. Langsung tidak ada rasa takut atau rendah diri pada Allah. Apatah lagi bagi mereka yang suruhan Allah tidak lakukan bahkan maksiat pula menjadi-jadi.

Mereka tidak sembahyang, tidak berpuasa, tidak membaca Al-Quran ditambah lagi mereka berjudi, berpeleseran, berpoya-poya. Hidup tanpa arah tujuan, yang mereka tahu hanya hiburan. Bangun pagi hiburan, nak mandi mendengar hiburan, nak bersarapan hiburan, naik kereta hiburan, bekerja pun hiburan. Mereka ini sudah dijangkiti virus hedonisme. Kalau dah suka sangat pada hiburan maka bila mereka mati kelak, kita sediakan kumpulan-kumpulan muzik untuk mereka, biar sama dengan agama lain yang sesat. Tiada doa dan tiada talkin.

Akhlak

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud;
"SESUNGGUHNYA AKU DI UTUSKAN UNTUK MENYEMPURNAKAN AKHLAK."

Mari kita meninjau dengan lebih dekat lagi mengenai akhlak dan diri kita sendiri.

Akhlak merupakan tabiat atau kelakuan yang diamalkan bertahun lamanya, ianya bukan boleh dibuat-buat atau dilakonkan. Seseorang yang suka bercakap keras mungkin sudah bertahun lamanya berperangai demikian. Kalau ia ingin menukar kepada bercakap sopan maka ia perlukan kekuatan dalaman dan latihan setiap hari dan ianya memakan masa bertahun lamanya. Akhlak menggambarkan peribadi seseorang, ia mungkin boleh berlakon sebagai seorang imam, ahli sufi atau tuan guru tetapi mungkin esok hari kita mendapat berita bahawa ia ditangkap basah kerana berkhalwat dengan isteri orang. Seseorang itu boleh berlakon sebagai seorang qariah atau ustazah atau anak yang solehah, tapi esoknya pula ditangkap kerana memiliki sejumlah dadah.

Persoalan akhlak meliputi semua peringkat usia manusia, baik kecil mahu pun besar, baik tua mahu pun muda, lelaki dan perempuan rakyat biasa dan menteri kabinet, imam dan makmum, pendek kata semuanya sekali, tiada manusia yang terkecuali. Sebab itulah persoalan salah laku akhlak ini pernah mendapat tentangan seorang ahli parlimen yang dibelakangnya mendapat sokongan lebih dari 50 pertubuhan NGO. Permintaan mereka agar salah laku akhlak tidak dicatat sebagai kesalahan dalam undang-undang sivil.

Mereka berjaya dan berbangga. Impak dan kesannya ialah, kalau anak kita yang berusia 18 tahun keatas berkelakuan lucah didalam rumah kita maka kita tidak ada hak untuk menegur dan mendakwa mereka, atas alasan hak asasi manusia. Hatta kalau ada yang berbogel didalam kawasan masjid, tiada peruntukan untuk mendakwa mereka. Hak asasi manusia. Kita pun tak tahu apa agama anutan ahli parlimen tersebut, yang pastinya namanya sama dengan nama orang Islam dan berbangsa Melayu.

Prinsip Akhlak dan kaitannya dengan rukun Islam

(1) Yang pertama fardhu sembahyang ; Firman Allah SWT ;

"DIRIKANLAH SEMBAHYANG, SESUNGGUHNYA SEMBAHYANG ITU DAPAT MENCEGAH DARI KEJAHATAN DAN KEMUNGKARAN."

Itulah tujuan kita bersembahyang, cegah dari kemungkaran dan kejahatan.

Andaikata kita bersembahyang tapi masih lagi melakukan kejahatan, seperti membeli empat nombor ekor, mengumpat dan sebagainya maka solat kita masih tidak dapat menyempurnakan akhlak kita. Tujuan solat selain dari mengabdikan diri kepada Allah ianya juga membentuk diri kita dengan akhlak yang baik. Mendirikan solat bukan boleh dilakonkan. Orang Islam yang mendirikan solat hanya dapat melakukannya dengan hati yang tulus. Berapa ramai dikalangan kita yang tahu cara bersembahyang, tahu hukum meninggalkan sembahyang tapi masih tidak mendirikan sembahyang, kenapa ? kerana hatinya masih keras macam batu.

Benarlah sabda Rasulullah SAW, yang bermaksud ;

"Didalam jasad ada seketul daging, kalau baik daging itu baiklah jasad tersebut, kalau busuk daging tersebut buruklah jasad tersebut, itulah hati."

(2) Zakat dan sedekah.

Firman Allah yang bermaksud ;

"AMBILLAH SEBAHAGIAN DARI HARTA MEREKA SEDEKAH, YANG DAPAT MEMBERSIHKAN DAN MENYUCIKAN MEREKA."

Jelas akhlak dari ibadat zakat atau sedekah ialah untuk membersihkan jiwa dari perasaan dengki, hasad, tamak dan sebagainya. Saban tahun kita mengeluarkan zakat fitrah, namun perasaan hasad, dengki dan tamak masih meliputi tebal hati kita. Untuk bersedekah amat susah sekali. Bila tabung masjid lalu dihadapan kita, maka kita akan sorong lagi supaya lebih laju. Kenapa tak isikan tabung tersebut ?

Banyak jawapan yang diterima, aku masih sekolah lagi, mana ada duit, aku baru masuk universiti, duit ptptn pun belum dapat lagi. Sedangkan bila dapat duit bantuan, telefon bimbit yang dibeli dulu, kononnya keperluan. Maka kota tabung tadi disorong kesebelah. Bila bekerja pula, alasannya baru bekerja belum dapat gaji lagi. Maka kotak tabung tadi disorong lagi. Kemudian alasannya lagi baru kahwin, kemudian alasannya lagi baru dapat anak, kemudian alasannya lagi baru beli kereta, kemudian alasannya baru beli rumah. Seribu satu alasan diberikan.

Akhir sekali maka jasadnya pula diletak orang didalam kotak keranda dan disorong ketanah perkuburan.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud ;

"TAKUTI API NERAKA WALAU DENGAN BERSEDEKAH SETENGAH BUTIR TAMAR."

Setengah butir tamar kalau nak dibeli tidak ada nilainya dengan duit, namun dapat menyelamatkan kita dari api neraka.

(3) Puasa.

Ibadat puasa juga membentuk akhlak kita supaya menjadi lebih sabar dan lebih tenang.

Sabda Nabi SAW yang bermaksud ;

"Bukanlah puasa itu sekadar menahan diri dari makan dan minum, sesungguhnya puasa itu ialah menahan diri dari melakukan perkara perkara yang melalaikan dan perkara yang buruk. Kalau kamu dimaki oleh seseorang atau kamu diperbodohkan maka ucapkanlah, aku sedang berpuasa."

Itulah akhlak dari ibadat puasa. Menahan sabar dari caci maki dan diperbodohkan orang. Sifat sabar ini harus dibawa sehingga luar bulan puasa, sama ada semasa beratur membayar tol, menunggu giliran di kaunter-kaunter bayaran atau pun menunggu giliran mengambil makanan. Sedekah bukan sekadar bentuk kebendaan, perkataan yang baik itu sedekah, senyuman kepada orang lain juga sedekah.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud ;

"Senyuman kamu kepada saudara mu adalah sedekah, menyuruh berbuat baik dan melarang dari melakukan kejahatan adalah sedekah, menunjukkan jalan kepada orang sesat adalah sedekah, membuang duri dan benda tajam dari jalanan adalah sedekah, memenuhkan air didalam baldi saudara mu adalah sedekah."
( Riwayat al-Bukhari )

(4) Haji

Seterusnya kita lihat kepada ibadat haji pula. Ibadat haji juga membentuk akhlak yang tinggi lagi mulia. Firman Allah SWT yang bermaksud ;

"Ibadat Haji itu beberapa bulan tertentu, barang siapa yang telah sampai wajib haji maka janganlah ia melakukan perkara kotor, jangan melakukan kejahatan dan jangan bertengkar semasa mengerjakan haji, dan apa saja kebaikan yang kamu lakukan diketahui Allah dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah bertakwa.Bertakwalah kepada KU, wahai orang-orang yang berakal."
( Surah al-Baqarah : 197 )

Unsur akhlak yang terserlah didalam ibadat haji berdasarkan ayat ini ialah; jangan melakukan perkara berahi, jangan melakukan perkara jahat dan jangan bertengkar. Namun begitu perkara-perkara inilah yang dilakukan oleh para jemaah haji. Disebut jangan bertengkar, tetapi itulah yang banyak berlaku. Bertengkar dengan pegawai tabung haji kerana tempat penginapan yang kurang selesa, bertengkar dengan peniaga arab untuk mendapatkan kain tudung yang murah, bertengkar dengan pemandu van untuk mendapatkan tambang murah ketika ke Tan'im, bertengkar sesama suami atas dasar tidak puas hati. Mereka lupa tentang akhlak seorang jemaah haji. Jika begini masakan dapat haji mabrur. Yang jelasnya hajinya sudah hancur lebur. Mereka lebih banyak bertawaf di kedai-kedai sekitar masjid dari bertawaf di Baitullah.

Oleh yang demikian, ibadat sembahyang, puasa, zakat dan haji merupakan paksi bagi akhlak mulia.

(5) Mengucap dua kalimah syahadah

Seperkara lagi ialah mengucapkan dua kalimah syahadah. Ini adalah kunci segalanya. Kalimah syahadah jika tidak diucapkan dengan penuh kesedaran maka amalnya tidak bernilai. Sia-sia saja melakukan solat kalau syahadahnya tidak betul, begitu juga dengan puasa, haji dan zakat. Kalimah syahadah bermaksud; AKU BERSAKSI BAHAWA TIADA TUHAN MELAINKAN ALLAH, DAN AKU BERSAKSI BAHAWA MUHAMMAD ITU RASULULLAH. Persoalan betulkah Allah itu tuhan kita?

Jika betul maka diterimalah segala amal ibadat kita, jika tidak maka amalan kita sia-sia sahaja. (Ketika Allah mengharamkan arak kepada kita, kita bukan sekadar menghalalkan, malahan membina kilangnya). Betulkah Allah itu tuhan kita ? (Ketika Allah mengharamkan judi kita masih lagi meluluskan lesen premis perjudian, kononnya atas dasar berbilang agama dan berbilang kaum) Betulkah Allah itu tuhan kita ?

Seterusnya betulkah Muhammad itu rasul ikutan kita ? Ketika Rasulullah mengharuskan poligami, ada suara-suara biadap yang menuduh baginda sebagai sex maniac atau gila seks. Ketika baginda menjadikan berjanggut itu sebagai sunnah, maka ada yang memperkecilkan sunnah baginda atas dakwaan tiada pisau gilette. Betulkah Muhammad itu rasul kita ? Rasulullah bengkak kaki kerana beribadat ditengah malam, kita juga bengkak kaki kerana bermain bola atau berdiri menonton konsert. Setiap malam Rasulullah membaca al-Quran tapi kita setiap malam membaca senikata lagu di pusat-pusat karaoke. Betulkah Rasulullah nabi ikutan kita ?

SIAPA AKU ?

Aku bersaksi tiada tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu rasulullah, Siapa Aku ?

Sahaja aku bersembahyang sunat hari raya idil fitri 2 rakaat makmum kerana Allah Taala. Siapa Aku ?

Sahaja aku berpuasa esok hari di bulan Ramadhan pada tahun ini kerana Allah Taala. Siapa Aku ?

Inilah zakat fitrah ku yang wajib atas diri ku pada tahun ini, Siapa Aku ?

Sahaja aku menunaikan haji dan berihram dengannya kerana Allah Taala. Siapa Aku ?

Dalam semua bentuk ibadat, niat memainkan peranan. Perkataan AKU sering disebut, namun siapakah AKU yang dilafazkan dan diniatkan itu ? Kenalkah kita kepada AKU kita ?

Manusia dijadikan daripada 2 unsur penting, roh dan jasad. Setelah jasad terbentuk maka roh pula ditiupkan. Maka hiduplah kita dengan roh. Tanpa roh tamatlah peranan seseorang manusia. Apabila kita mati jasad kita akan disemadikan didalam tanah, berair, berulat dan busuk. Akhirnya sebati menjadi tanah. Yang akan menemui Allah ialah roh kita, itulah AKU kita.

Kebanyakan manusia hari ini berpegang dengan aku jasad bukan aku roh, sedangkan yang akan menemui Allah ialah aku roh. Buktinya firman Allah ;

"Wahai jiwa-jiwa yang tenang (roh), kembalilah kamu kepada tuhan kamu dalam redha dan diredhai, masuklah kamu bersama hamba ku dan masuklah kamu dalam syurga ku."
( Surah Al-Fajr : 27-30 )

Ramai manusia pada hari ini yang hanya mementingkan aku jasad. Aku jasad adalah aku yang mementingkan kebendaan. Ini rumah aku. Ini tanah aku, ini jawatan aku, ini kebun aku, ini harta aku, ini anak aku, ini perniagaan aku, semuanya milik aku. Inilah manusia kebendaan. Mereka tidak akan dapat hidup tanpa benda. Mereka juga memandang manusia lain dan menilainya berdasarkan harta benda. Mereka akan sentiasa risau tentang kekurangan harta benda mereka. Sifat mereka ialah, pentingkan diri, tamak, sombong, suka menunjuk-nunjuk, hasad, dengki dan busuk hati. Tidak hairanlah jika mereka sanggup membunuh dan berlaku zalim demi mempertahankan aku jasad tadi.

Manakala aku roh pula tidak mementingkan diri sendiri, suka membantu, kerana mereka percaya bahawa setiap amalan kebaikan akan diberi pahala. Aku jasad lebih sukakan pahala dari ganjaran, sanjungan dan pangkat darjat. Aku roh akan tenang dalam segala keadaan. Aku roh inilah yang akan menjunjung setiap titah perintah Allah, aku roh inilah yang amat kasih dan rindu kepada Rasulullah. Aku roh inilah yang sangat dibenci oleh aku jasad. Aku roh dianggap kolot, ketinggalan zaman dan pengganggu oleh aku jasad.

Ingatlah bahawa aku roh tidak akan sengsara sakit didunia. Nabi Allah Ibrahim selamat dari api kerana aku rohnya tulus dan ikhlas kepada Allah. Nabi Allah Ilyas tidak pernah merungut tentang penyakitnya, walau pun dilihat oleh mata kasar manusia lain sebagai penyakit yang berat. Sahabat nabi Yasir, sekali pun dimasak didalam minyak panas tetapi tetap sabar. Bilal bin Rabah tabah menghadapi siksaan kerana AKU yang didalam itu sangat kuat. Pejuang Islam, Asysahid Sayyid Qutb mampu menguntum senyuman walau pun mati digantung oleh Presiden Jamal Abdul Nasir.

Kesemuanya ini ialah kekuatan aku roh. Oleh yang demikian segala ibadat kita yang berkaitan dengan niat aku, akan membentuk akhlak kita yang sebenar.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud ;

"Semua kamu dari Adam, dan Adam dari tanah. Tiada kelebihan bagi orang arab terhadap bukan arab melainkan dengan takwa."

Walau bagaimana pun bukanlah kita menafikan kehendak jasad. Peranan kita sebagai khalifah Allah ialah mengimbangkan keperluan roh dan jasad. Sebaik-baik perkara itu ialah kesederhanaan.

Akhlak adalah segala-galanya. Kita hormati orang-orang tua kerana umurnya yang tua menunjukkan pahalanya yang banyak. Kita sanjungi yang muda kerana umurnya yang sedikit menunjukkan dosanya yang sedikit. Berapa ramai ibu bapa terpesona dengan anak muda dan ingin menjadikannya menantu kerana akhlaknya yang baik. Begitu juga berapa ramai anak muda yang menghormati orang tua dan sanggup menjadi menantu mereka kerana akhlak mereka yang mulia.

Ditanya kepada Aisyah R.A tentang akhlak Rasulullah, maka jawabnya "ADALAH AKHLAK RASULULLAH ITU IALAH AL-QURAN."

Semua akhlak yang baik dari al-quran itu terpamer pada peribadi diri Rasulullah SAW. Adalah diharapkan bahawa kita mengubah akhlak kita menjadi lebih baik dan lebih mulia. Ingatlah kita semakin tua, kalau ada kuasa ditangan kita, suatu hari nanti akan jatuh juga. Berapa ramai orang yang dimuliakan semasa berkuasa, tetapi sebaliknya dihina malah ditentang setelah hilang kuasa, kalau dulu ianya sebagai bapa dan sebagai mentor, tetapi sekarang ianya dijadikan sebagai lawan dan sebagai musuh. Tetapi tidak kurang juga sebahagian manusia yang dihormati dan disanjungi walau pun sudah tiada kuasa lagi, kerana akhlaknya yang mulia. Kita berasa segan berhadapan dengannya.

Oleh itu marilah kita menyeru kepada semua agar seluruh jemaah bermaaf-maafan. Lupakan persengketaan yang lalu. Kadang-kadang kerana sedikit perselisehan kita berbalah berpanjangan. Didalam masjid yang mulia tiada fahaman A atau fahaman B. Semuanya orang Islam belaka.

Sabda Rasulullah SAW ; "TIDAK AKAN MASUK SYURGA SAMA SEKALI ORANG YANG MEMUTUSKAN HUBUNGAN SILATULRAHIM."

(6) Iman

Marilah pula kita renung perkaitan antara akhlak dan iman.

Iman merupakan unsur kekuatan yang dapat menolak tuannya dari terjerumus kekancah maksiat dan berupaya juga menggalakkan tuannya untuk terus beribadat. Lihat pada kebanyakan firman Allah, ianya dimulakan dengan seruan 'wahai orang-orang yang beriman' kemudian baru diikuti dengan tugasan. Contoh yang paling hampir ialah firman Allah ; "Wahai orang-orang yang beriman, telah difardhukan keatas kamu puasa, sepertimana telah difardhukan kepada umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa."
( Al-Baqarah : 183 )

Ingatlah iman menggambarkan keperibadian kita. Perlakuan kita pula menggambarkan keimanan kita. Jika seseorang itu sanggup melakukan larangan Allah maka imannya sudah tipis atau langsung tiada iman. Manakala seseorang yang memiliki iman yang kuat sudah tentu tidak sanggup untuk melanggar perintah Allah. Walau pun iman didalam hati, namun manusia lain boleh mengukurnya.

Sabda Nabi SAW ;
"RASA MALU DAN IMAN ITU MELEKAT KEDUA-DUA SEKALI, APABILA TERANGKAT SATU, MAKA TERANGKATLAH SATU LAGI."

Maksudnya apabila terangkat iman maka tuannya sudah tidak malu untuk melakukan sesuatu, begitu juga apabila seseorang itu melakukan yang memalukan maka ia sudah tidak sempurna imannya.

Oleh yang demikian andaikata seseorang itu berkata ; "sungguh pun saya tidak menutup aurat maka anda tidak boleh mengatakan saya tak beriman, anda mana tahu iman saya, ia didalam hati ? Jawabnya memang imannya tidak sempurna, kerana ia telah melakukan sesuatu yang memalukan. Berdasarkan beberapa hadith maka iman seseorang itu dapat diketahui dan diukur dari tingkah lakunya.

Lihat pula pada anak gadis sekarang ini, perasaan malu hampir sudah tiada langsung. Seluar yang dipakai terlondeh sehingga menampakkan pusatnya. Kalau membonceng motosikal bersama pasangannya yang haram, sudah menampakkan lurah punggungnya. Janganlah marah kalau ada orang bertanya siapakah mak bapanya ?

Didalam sebuah hadith ada menyebut (maksudnya) ;

Rasulullah SAW melaknati 2 benda merah pada golongan wanita, yang pertama emas, kerana mereka asyik mengumpulkannya. Yang kedua celupan atau dye, bagi mereka yang mewarnakan rambut mereka atau anggota tubuh badan mereka. Sekali pun bahan mewarnakan rambut itu halal, namun perbuatan mewarnakan rambut itu adalah haram hukumnya, berlainan pula dengan berinai. Berinai kuku harus hukumnya, melukis bunga atau corak pada anggota tubuh adalah haram hukumnya. Oleh yang demikian didalam kita menghias diri kita janganlah ada yang terlajak sehingga melakukan perkara-perkara yang haram.

Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah,

Hargailah puasa kita selama 30 hari yang lalu, jagalah ia supaya jangan rosak. Rajinlah bersembahyang secara berjemaah. Menunaikan solat sunat tarawih secara berjemaah boleh kita lakukan setiap malam Ramadhan, kenapa diluar bulan Ramadhan solat fardhu maghrib dan isya' secara berjemaah tidak dapat dilakukan. Sepatutnya kita utamakan yang fardhu dari yang sunat.

Hiasilah dua hari raya kamu dengan ucapan tahlil, tahmid, takbir dan taqdis.


oooOooo

Khutbah ini telah dibaca pada 3hb November 2005 di Masjidus Salam,
Tambak Bunga, Batu 2.5 Jalan Kuala Kedah, 06600 Alor Star, Kedah

oleh:
Ustaz Mohd Akram Zaki bin Abd Rashid
Sek. Menengah Keb, Jalan Tiga, Bandar Baru Bangi.

29 October 2007

**YOUR E-MAIL ADDRESS HAS WON** (SPAMs)

UK ONLINE LOTTERY INTERNATIONAL
P O Box 1010 Liverpool,
L70 1NL UNITED KINGDOM
(Customer Services)

ONLINE NOTIFICATION

This is to inform you that you have been selected for a cash prize of £1,000,000.00 (British Pounds) held on the 27th of October 2007 in London Uk.The selection process was carried out through random selection in our computerized email selection system(ess) from a database of over 250,000 email addresses drawn from which you were selected.

The UK ONLINE LOTTERY INTERNATIONAL is approved by the British Gaming Board.To begin the processing of your prize you are to contact our fiduaciary claims department for more infomation as regards procedures to claim your prize.

REF No: UKNL-L/200-26937
TICKET No: 20511465463-7644

You are to contact the Claims Consultant: Mr. John Morgan
Tel: +44-701-113-1298
Tel: +44-703-195-8028
Email: ukclaimsagent_officer44@yahoo.co.uk

(1) FULL NAME
(2) FULL ADDRESS
(3) NATIONALITY
(4) AGE
(5) OCCUPATION
(6 )TELEPHONE NUMBER
(7) SEX
(8) TOTAL AMOUNT WON
(9) COUNTRY

If you do not contact your claims agent within 3 working days of this Notification, your winnings would be revoked. Winners are advised to keep their winning details/information from the public to avoid Fraudulent claim (IMPORTANT) pending the prize claim by Winner.

*Winner under the age of 17 are automatically disqualified. *Staff of the UK ONLINE LOTTERY INTERNATIONAL are not to partake in this Lottery.

Congratulation!!

Sincerely,
Mrs. Rose Wood


EURO MILLION LOTTERY BOARD (Spam e-mails)

From : EURO MILLION LOTTERY BOARD shawnjacko@ca.rr.com
reply- : smithstanfordofficer@yahoo.co.uk
date : Oct 29, 2007 1:54 AM
mailed-by : ca.rr.comEURO MILLION LOTTERY HEADQUARTERS

The Marina Offices, St Peters Yacht Basin,Newcastle upon Tyne, NE6 1HX EnglandDear Winner,We are pleased to inform you of the final announcement that you are one of our first quarter winners of the EURO MILLION NATIONAL LOTTERY.

The selection was made from the list of over 21,000 e-mail addresses of individuals and corporate bodies picked by an advanced automated random computer search from the internet, no tickets were sold.

You have been approved to claim a total sum of 1,700,000.00.
To file for your claim, Contact the processing Consultant:

Agent Name: Mr. Smith Stanford
Email: smithstanfordofficer@yahoo.co.uk
Fax: +447075209549
Once again congratulations...
Sincerely,
Kelly H. Williams

26 October 2007

15 PINTU

15 pintu syaitan yang ada didalam diri kita;-
 1. - pintu marah
 2. - cinta dunia
 3. - kebodohan (keengganan menghadiri majlis ilmu)
 4. - panjang angan-angan
 5. - rakus
 6. - bakhil
 7. - suka pada pujian
 8. - riak
 9. - ujub (merasa kagum)
 10. - takut dan gelisah
 11. - buruk sangka
 12. - memandang rendah pada orang lain
 13. - merasa suka pada dosa
 14. - merasa aman daripada pembalasan "ALLAH"
 15. - putus asa daripada rahmat "ALLAH"


15 Senjata Menghalang Syaitan;-

 1. - Membaca Bismillah (menjadi kunci pada perbuatan baik)
 2. - Banyakkan berzikir
 3. - Banyakan Beristigfar
 4. - Baca "la i' la ha illa anta subha naka inni kuntu minaz zoli min"
 5. - Jangan tidur berseorangan
 6. - Baca doa pagi dan petang
 7. - Bersugi
 8. - Melaksanakan solat jemaah
 9. - Berwudhuk sebelum tidur
 10. - menutup aurat
 11. - Membaca doa masuk tandas.
 12. - Banyak berselawat pada hati
 13. - Bertaubat, beristighfar
 14. - Banyakan baca Al-Quran
 15. - Membaca surah Yassin setiap pagi

Rumah yang Tidak Dimasuki syaitan:-

 1. - Rumah yang bersih
 2. - Penghuni membaca "Bismillah" ketika memasuki rumah
 3. - Sentiasa berzikir (ahli rumah menegakkan solat)
 4. - Penghuninya jujur dan memenuhi janji
 5. - Penghuninya memakan makanan yang halal (dan cara mendapatkannya halal)
 6. - Penghuninya mengekalkan silaturahim (sentiasa mesra)

25 October 2007

SPAMS: e-Mail (THE COCA COLA COMPANY)

from : ONLINE PROMO
hide details
5:12 am (8 hours ago) reply-to
mrkenneth_smith03@hotmail.com

to : info_cocacolapromo.org@singnet.com.sg

date : Oct 25, 2007 5:12 AM

subject : congratulation..........

mailed-by : singnet.com.sg

THE COCA COLA COMPANY
PROMOTION PRIZE AWARD
DEPTCOCA COLA AVENUE
STAMFORD BRIDGE LONDON.
SW1V 3DW UNITED KINGDOM

THE COCA COLA COMPANY OFFICIAL PRIZE NOTIFICATION

We are pleased to inform you of the result of the just concluded annual final draws held on the (21th October 2007) by Coca-Cola in conjunction with the British American Tobacco Worldwide Promotion, your email was among the 20 Lucky winners who won £1,000,000.00 each on the THE COCA COLA COMPANY PROMOTION.

However the results were released on the (24th October 2007) and your email was attached to ticket number (4FKAW2006) and ballot number (BT 28142006/22) The online draws was conducted by a random selection of email addresses from an exclusive list of 29,031 E-mail addresses of individuals and corporate bodies picked by an advanced automated random computer search from the internet. However, no tickets were sold but all email addresses were assigned to different ticket numbers for representation and privacy.

In other to claim your £1,000,000.00 prize winning, which has been deposited in a designated bank? However, you will have to fill the form below and send it to the Promotion manager of THE COCA COLA COMPANY for verification and then you will be directed to the courier company where a cheque of £1,000,000.00 has already been deposited in your favor.

Name: Mr. Kenneth Smith,
Phone: +44-703-189-8008
Fax: +44-707-505-5400E
MAIL: mrkenneth_smith03@hotmail.com

To avoid unnecessary delays and complications, you are to contact Mr. Kenneth Smith with followings details below:

NAME:...................................
AGE:.....................................
SEX:.....................................
ADDRESS:..............................
EMAIL:..................................
PHONE:.................................
OCCUPATION:........................
COMPANY:.............................
NATIONALITY:........................
COUNTRY:.............................

Congratulations, once more from all members and staffs of this program. Thank you for being part of our promotional lottery program.

TEAM.
Sincerely,
Mrs. Alice Caldwell.
(Zonal Coordinator)

24 October 2007

MIRACLE OF THE HOLY QURAN (Share)

MIRACLE OF THE HOLY QURAN

Check this out, very interesting findings of Dr. Tariq Al-Suwaidan might grasp your attention:

Dr. Tarig Al-Suwaidan discovered some verses in the Holy Qur'an that mention one thing is equal to another, i.e. men are equal to women.

Although this makes sense grammatically, the astonishing fact is that the number of times the word man appears in the Qur'an is 24 and number of times the word woman appears is also 24, therefore not only is this phrase correct in the grammatical sense but also true mathematically, i.e. 24 = 24.

Upon further analysis of various verses, he discovered that this is consistent throughout the whole Qur'an, where it says one thing is like another. See below for astonishing result of the words mentioned number of times in Arabic Qur'an:

Dunia (one name for life) - 115.
Aakhirat (one name for the life after this world) - 115
Malaika (Angels) - 88
Shayteen (Satan) - 88
Life -145
Death -145
Benefit - 50
Corrupt - 50
People - 50
Messengers - 50
Eblees (king of devils) - 11
Seek refuge from Eblees - 11
Museebah (calamity) - 75
Thanks - 75
Spending (Sadaqah) - 73
Satisfaction - 73
People who are mislead - 17
Dead people - 17
Muslimeen - 41
Jihad - 41
Gold - 8
Easy life - 8
Magic - 60
Fitnah (dissuasion, misleading) - 60
Zakat (Taxes Muslims pay to the poor) - 32
Barakah (Increasing or blessings of wealth) - 32
Mind - 49
Noor - 49
Tongue - 25
Sermon - 25
Desite - 8
Fear - 8
Speaking publicly - 18
Publicising - 18
Hardship - 114
Patience - 114
Muhammed - 4
Sharee'ah (Muhammed's teachings) - 4
Man - 24
Woman - 24

And amazingly enough have a look how many times the following words appear:

Shalah - 5
Month - 12
Day - 365
Sea - 32
Land - 13

Sea + land = 32 + 13 = 45

Sea = 32/45*100 = 71.11111111%
Land = 13/45*100 = 28.88888889%
Sea + land =100.00%

Modern science has only recently proven that the water covers 71.111% of the earth, while the land covers 28.889%.

Is this a coincidence?

Question is that Who taught Prophet Muhammed (PBUH) all this?

Reply automatically comes in mind that ALMIGHTY ALLAH taught him this. As the Qur'an also tells us this.

Please pass and share this on to all your friend and Muslims you know.

Aayah 87 of Suraa (Chapter) Al-Anbia : para 17:
LA ILAHA ILA ANTA SUBHANAKA INI KUNTU MINA ZALIMEEN.

During the next 60 seconds, stop whatever you are doing, and take this
opportunity. (Literally, it is only 1 minute).

All you have to do is the following:

PLEASE SEND THIS TO ALL PEOPLE THE YOU KNOW.
ALLAH SUBHANA WA TAALA WILL SOLVE ALL YOUR
PROBLEMS. PLEASE DO NOT FAIL TO DO THIS.

Wallahu’alam

Wassalam,

23 October 2007

SPAM e-mails ( Please Be Alert )

from Gmail Team hide details 1:05 pm (22 minutes ago)
date Oct 23, 2007 1:05 PM
subject Gmail Alert (Verify Your Account Details Now To Avoide It Block)
mailed-by gmail.com

Warning: This message may not be from whom it claims to be. Beware of following any links in it or of providing the sender with any personal information. Learn more

G MA I L BETAVERIFY YOUR FREE G MAI L ACCOUNT NOW !!!


Dear G ma i l Account Owner,
This message is from Gmail messaging center to all Gmail free account owners and premium account owners. We are currently upgrading our data base and e-mail account center. We are deleting all unused Gmail account to create more space for new accounts.

To prevent your account from closing you will have to update it below so that we will know that it's a present used account.

CONFIRM YOUR IDENTITY BELOW

Gm a il! ID : ..........
Password : ...........
Date of Birth : ......
Country or Territory : ...........
Enter the letter from the Security Image : ........ 859304

Warning!!! Account owner that refuses to update his or her account within Seven days of receiving this warning will lose his or her account permanently.

Thank you for using Gmail !
Warning Code:VX2G99AAJ

Thanks,
The Gmail Team
G MAI L BETA

Peringatan: Semasa Mengisi Petrol

Rasanya ramai dah mengetahui masalah ini, untuk refresh purpose.

Syarikat Minyak baru-baru ini telah mengeluarkan amaran selepas berlaku tiga kemalangan yang melibatkan percikan api daripada telefon bimbit semasa mengisi minyak petrol.

Kes pertama, talipon bimbit di letakkan betul-betul dekat lubang tangki minyak semasa mengisi minyak, apabila panggilan masuk berbunyi, api menyambar dan memusnahkan kereta dan pam minyak.

Kes kedua, seorang pengguna petrol parah melecur di muka bila api menyambar muka beliau ketika menjawab panggilan talipon bimbit semasa mengisi minyak.

Dan kes yang ketiga, seorang pengguna petrol parah melecur di bahagian peha dan alat sulit apabila api menyambar ketika talipon bimbit berbunyi di dalam poket depan seluarnya semasa beliau sedang mengisi minyak.

Anda perlu mengetahui bahawa:

Telefon bimbit boleh memulakan percikan atau nyalaan api. Talipon bimbit yang di hidupkan daripada mod OFF atau menerima panggilan mampu menyediakan tenaga yang mencukupi untuk memulakan percikan dan seterusnya penyalaan api.

Telefon bimbit di larang digunakan semasa mengisi petrol, di stesen petrol dan tempat-tempat yang menunjukkan tegahan penggunaanya.

Telefon bimbit di larang digunakan atau mesti di OFF sekiranya berada di kawasan bahan-bahan mudah terbakar atau mudah meletup atau di tempat terdapatnya tegahan pengunaan talipon bimbit.

Kesimpulan yg boleh di buat ;

Empat Langkah Pengisian Petrol yang paling selamat:

 1. Matikan enjin kenderaan
 2. Jangan merokok ( curut, paip dan sebagainya)
 3. Jangan gunakan talipon bimbit - tinggal di dalam kenderaan atau OFF
 4. Jangan masuk semula ke dalam kenderaan ketika mengisi petrol.

Pegawai Institut Peralatan Petrolium ( PEI), Bob Renkes, berusaha dengan kempen untuk mencuba memberi kesedaran kepada orang ramai tentang bahaya daripada kesan " elektrik statik" di stesen petrol. Syarikatnya telah membuat penyelidikan terhadap 150 kes tentang masalah ini.

Keputusan penyelidikan yang beliau lakukan adalah amat memeranjatkan :

 1. Daripada 150 kes, hampir keseluruhannya adalah pengguna wanita.
 2. Hampir keseluruhan kes melibatkan individu masuk semula ke dalam kenderaan semasa mengisi petrol. Bila kembali semula ke tanki untuk meletakkan pump, api mula menyambar. Ini adalah di sebabkan kesan elektrik statik (elektro-statik)
 3. Kebanyakanya memakai kasut bertapakkan getah.
 4. Hampir keseluruhan kaum lelaki tidak akan masuk semula ke dalam kenderaan semasa mengisi petrol sehinggalah petrol selesai diisi. Sebab itulah kes yang melibatkan kaum lelaki amat kurang.
 5. Jangan menggunakan t/b semasa mengisi petrol.
 6. It is the vapors that come out of the gas that cause the fire, when connected with static charges. Petrol yg meruap itu penyebab utama kebakaran apabila bertembung dengan elektro statik.
 7. There were 29 fires where the vehicle was re-entered and the nozzle was touched during refueling from a variety of makes and models. Some resulted in extensive damage to the vehicle, to the station, and to the customer. Terdapat 29 kes yang mana elektrostatik menjadi punca apabila pengguna masuk semula ke dalam kenderaan semasa sedang mengisi petrol yg mana muncung pam bersentuhan dengan badan kenderaan. Sesetengah kes telah menyebabkan kerugian yang besar kepada pengguna dan pengusaha petrol.
 8. Manakala 17 kes dikenal pasti punca kebakaran melibatkan sebelum, semasa dan selepas penutup tangki kenderaan di buka.

  Encik Renkes menggesa semua pengguna JANGAN masuk semula ke dalam kenderaan semasa sedang mengisi petrol.

  Sekiranya anda betul-betul KECEMASAN dan perlu masuk semula kedalam kereta semasa mengisi petrol, sila pastikan ketika keluar dari kenderaan, tangan
  anda MENYENTUH BADAN KERETA YANG BERASASKAN LOGAM untuk menyah-caskan elektrostatik dari badan anda sebelum anda menyentuh pam petrol.

  Seperti mana peringatan awal, PEI, bersama-sama dgn beberapa syarikat pengeluar yang lain sedang berusaha untuk memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai bahaya elektro statik.

  Anda boleh melayari lama web http://www.pei.org/

  Tolong sampaikan pesanan ini kepada SEMUA ahli keluarga yang tercinta dan
  rakan taulan, terutamanya kepada mereka yang membawa kanak² di dalam
  kenderaan. Jika berlaku, kanak² mungkin tak sempat bertindak pada ketika itu.

  Bertindak sebelum kena, tiada penyesalan akhir selepas tragedi berlaku.

22 October 2007

WASIAT-WASIAT PENTING

Wasiat Rasulullah S.A.W. kepada Saidina Ali ;

" Ya Ali! perbanyakkanlah membaca Surah Yassin, kerana dalam membacanya terdapat sepuluh macam keberkatan. Tak ada orang yang membacanya dalam waktu lapar atau puasa melainkan kenyang. Haus kecuali lepas haus. Tidak memiliki pakaian melainkan ia memperolehi pakaian. Merasa takut kecuali datang rasa aman. Dipenjarakan melainkan ia akan dikeluarkan dari penjara. Bujang melainkan akan berkahwin. Semasa musafir matanya terang dalam perjalanan. Tidak membaca orang yang kehilangan sesuatu benda melainkan ia mendapat kembali. Tidak dibaca kepada orang yang hampir ajalnya melainkan diringankan baginya. Barangsiapa membacanya diwaktu subuh, nescaya ia akan aman sampai ke petang dan barangsiapa yang membacanya diwaktu petang, nescaya ia akan berada dalam keadaan aman sehingga pagi."

Ali bin Abi Thalib berkata, bahawa Rasulullah S.A.W. berwasiat kepada ku dengan sabdanya ;

"Ya Ali!, tidak ada kefakiran yang lebih hebat daripada kebodohan. Tidak ada harta yang lebih berharga daripada akal. Tak ada kesepian yang lebih sunyi daripada ujub (kagum kepada diri sendiri). Tak ada kekuatan yang lebih hebat daripada musyawarah. Tak ada warak yang lebih baik daripada menahan diri. Tak ada keindahan selain akhlak dan tak ada ibadah yang melebihi tafakur."

"Ya Ali!, bahawa segala sesuatu itu ada penyakitnya ;

Penyakit bicara adalah bohong.
Penyakit ilmu adalah lupa.
Penyakit ibadah adalah riak.
Penyakit akhlak adalah memuji diri sendiri.
Penyakit pemurah adalah menyebut-nyebut pemberiannya.
Penyakit bangsawan adalah bangga.
Penyakit malu adalah lemah.
Penyakit mulia adalah menonjolkan diri.
Penyakit kaya adalah kikir dan berlebih-lebihan dan
Penyakit agama adalah nafsu."

"Ya Ali!, Bacalah Surah Hammim Ad-Dukhan pada malam Jumaat,
nescaya Tuhan memberi keampunan kepada mu."

"Ya Ali!, Bacalah Surah Tabarako dan As-Sajadah nescaya berkat keduanya engkau akan diselamatkan Tuhan pada hari kiamat."

"Ya Ali!, Bacalah Qulhuallahu Ahad dalam keadaan engkau berwudhu nescaya engkau akan diseru pada hari kiamat, Hai Pemuji Tuhan, bangkitlah, maka kemudian masuklah kedalam syurga."

"Ya Ali!, Bacalah Surah Al-Baqarah kerana sesungguhnya dalam membacanya itu ada membawa berkat dan tidak mahu membacanya membawa kepada penyesalan."

"Ya Ali!, Jauhilah sengketa kerana ianya boleh menghapuskan amalan-amalan engkau."

"Ya Ali!, Bersegeralah bersedekah kerana bala bencana itu tidak dapat melangkah mendahului sedekah."

"Ya Ali!, Jauhilah kemarahan kerana syaitan itu dapat menguasai anak cucu Adam dalam keadaan ia marah."

"Ya Ali!, Jauhilah olok-olok, kerana hal itu akan menghilangkan kehebatan anak cucu Adam dan kesungguhannya."

"Ya Ali!, Jauhilah riba kerana padanya terdapat enam perkara ; tiga didunia dan tiga diakhirat. Ada pun tiga didunia ; Ia akan cepat memusnahkan harta, melenyapkan kekayaan dan menghapuskan rezeki. Ada pun tiga diakhirat ; Ia akan membawa buruk hisab (perhitungan), kemurkaan Allah dan kekal dalam neraka."

"Ya Ali!, Cintailah fakir miskin nescaya Allah akan cintai mu. Janganlah engkau bentak fakir miskin nescaya engkau akan dibentak oleh Malaikat pada hari kiamat."

"Ya Ali!, Keluarkanlah infak harta mu, dan berilah kelapangan kepada keluarga mu dan janganlah khuatir terhadap Tuhan yang memilik Arasy - Ia akan menyediakan kurniaan terhadap mu."

"Ya Ali!, Janganlah berdusta kerana dusta itu akan menghitamkan muka. Bila seseorang sentiasa berdusta ia akan dinamakan disisi Tuhan 'sipendusta' dan bila dia benar, dinamakan disisi Tuhan orang yang 'benar' (siddiq). Sesungguhnya berdusta itu akan menjauhkan iman."

"Ya Ali!, Kuasailah lisan mu dan biasakanlah bicara yang baik, kerana tidak ada yang lebih berbahaya bagi manusia pada hari kiamat melebihi ketajaman lisannya."

"Ya Ali!, Jauhilah sifat dengki, kerana dengki itu memakan segala kebajikan sebagaimana api memakan kayu yang kering."

Malcolm X ( El-Hajj Malik El-Shabazz ) Story

Letter from Makkah
Malcolm X

April, 1964
(note - This letter is from when Malcolm was performing the hajj, which had a profound effect on him and changed many and most of his views)

Never have I witnessed such sincere hospitality and overwhelming spirit of true brotherhood as is practiced by people of all colors and races here in this ancient Holy Land, the home of Abraham, Muhammad and all the other Prophets of the Holy Scriptures. For the past week, I have been utterly speechless and spellbound by the graciousness I see displayed all around me by people of all colors.

I have been blessed to visit the Holy City of Mecca, I have made my seven circuits around the Ka'ba, led by a young Mutawaf named Muhammad, I drank water from the well of the Zam Zam. I ran seven times back and forth between the hills of Mt. Al-Safa and Al Marwah. I have prayed in the ancient city of Mina, and I have prayed on Mt. Arafat.

There were tens of thousands of pilgrims, from all over the world. They were of all colors, from blue-eyed blondes to black-skinned Africans. But we were all participating in the same ritual, displaying a spirit of unity and brotherhood that my experiences in America had led me to believe never could exist between the white and non-white.

America needs to understand Islam, because this is the one religion that erases from its society the race problem. Throughout my travels in the Muslim world, I have met, talked to, and even eaten with people who in America would have been considered white - but the white attitude was removed from their minds by the religion of Islam. I have never before seen sincere and true brotherhood practiced by all colors together, irrespective of
their color.

You may be shocked by these words coming from me. But on this pilgrimage, what I have seen, and experienced, has forced me to re-arrange much of my thought-patterns previously held, and to toss aside some of my previous conclusions. This was not too difficult for me. Despite my firm convictions, I have always been a man who tries to face facts, and to accept the reality of life as new experience and new knowledge unfolds it. I have always kept an open mind, which is necessary to the flexibility that must go hand in hand with every form of intelligent search for truth.

During the past eleven days here in the Muslim world, I have eaten from the same plate, drunk from the same glass, and slept on the same rug - while praying to the same God - with fellow Muslims, whose eyes were the bluest of blue, whose hair was the blondest of
blond, and whose skin was the whitest of white. And in the words and in the actions in the deeds of the 'white' Muslims, I felt the same sincerity that I felt among the black African Muslims of Nigeria, Sudan and Ghana.

We were truly all the same (brothers) - because their belief in one God had removed the white from their minds, the white from their behavior, and the white from their attitude.

I could see from this, that perhaps if white Americans could accept the Oneness of God, then perhaps, too, they could accept in reality the Oneness of Man - and cease to measure, and hinder, and harm others in terms of their 'differences' in color.

With racism plaguing America like an incurable cancer, the so-called 'Christian' white American heart should be more receptive to a proven solution to such a destructive problem. Perhaps it could be in time to save America from imminent disaster - the same destruction brought upon Germany by racism that eventually destroyed the Germans themselves.

Each hour here in the Holy Land enables me to have greater spiritual insights into what is happening in America between black and white. The American Negro never can be blamed for his racial animosities - he is only reacting to four hundred years of the conscious racism of the American whites. But as racism leads America up the suicide path, I do believe, from the experiences that I have had with them, that the whites of the younger generation, in the colleges and universities, will see the handwriting on the walls and many of them will turn to the spiritual path of truth - the only way left to America to ward off the disaster that racism inevitably must lead to.

Never have I been so highly honored. Never have I been made to feel more humble and unworthy. Who would believe the blessings that have been heaped upon an American Negro? A few nights ago, a man who would be called in America a white man, a United Nations diplomat, an ambassador, a companion of kings, gave me his hotel suite, his bed. Never would I have even thought of dreaming that I would ever be a recipient of such honors - honors that in America would be bestowed upon a King - not a Negro.

All praise is due to Allah, the Lord of all the Worlds.

Sincerely,

El-Hajj Malik El-Shabazz (Malcolm X)

08 October 2007

Mempelajari Teknik Menghasilkan Website Adsense


letih dengan pendapatan adsense anda yang sedikit......


“ Ketahui Bagaimana Anda Boleh Menjadi 'Expert Segera' Program Adsense Dan Meningkatkan Pendapatan Adsense Sehingga ke 300% Atau Lebih...”
Anda Akan Mempelajari Teknik Menghasilkan Website Adsense Yang Mampu Menjana Pendapatan Yang Lumayan Dan Ianya Berterusan, Dan Yang Menariknya Anda...


 • Tidak Perlu Tool/ Software Yang Mahal

 • Tidak Perlu Menghabiskan Wang Banyak Untuk Mahir

 • Tidak Perlu Mengambil Masa Yang Lama Untuk Menjadi 'Pakar' Adsense

“ Sebaik saja anda masukkan nama dan email, saya akan tunjukkan bagaimana anda boleh meningkatkan pendapatan adsense, biarpun anda tidak tahu apa-apa tentang adsense...”Ingat! beliau ini bukan pakar adsense tapi lihat hasilnya, kalau beliau boleh kenapa tidak anda. Download laporan saya dan mulakan langkah anda. download sekarang

05 October 2007

Google AdSense

Thank you for your interest in Google AdSense. Unfortunately, after reviewing your application, we're unable to accept you into Google AdSense at this time.We did not approve your application for the reasons listed below.

Issues:-

Unsupported language
---------------------

Further detail:Unsupported Language:
We've found that the majority of your site’s content is in a language we do not currently support.

Right now, we're only able to offer language support and ad targeting for the languages listed here: https://www.google.com/support/adsense/bin/answer.py?answer=9727&hl=en_US . If you manage or own another site in one of our supported languages, feel free to resubmit your application as described below.

While we look forward to supporting your language, we don't yet have a date as to when AdSense will be available for you. If you'd like to stay up-to-date with the languages we support, please feel free to check back with us at the above link.

---------------------

To update and resubmit your application, please visit https://www.google.com/adsense?hl=en_US and log in using the email address and password you submitted with your application. Our specialists will review your account for compliance with our program policies, so please make sure to resolve all of the issues listed above before resubmitting.

For a complete list of AdSense criteria, please visit:https://www.google.com/adsense/policies?hl=en_UShttps://www.google.com/adsense/localized-terms?hl=en_USPlease contact us at adsense-support@google.com if you have any questions.

Regards,

The Google AdSense Team

Dr Irfan di Radio 24

Dengarkan pengalaman beliau, latar belakang beliau sebelum menjadi Jutawan Muda

download MP3: http://www.supload.com/listen?s=847M2XE05VCP

04 October 2007

Al-Fatihah : Tafsiran

AlFatihah Ayat 1


“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”

Sejak dahulu sudah menjadi kebiasaan di kalangan umat manusia bahwa pekerjaan-pekerjaan penting selalu dimulai dengan menyebut nama para pembesar mereka untuk mendapat berkah darinya. Umpamanya, para penyembah patung atau berhala, mencari berkah dengan nama atau dengan kehadiran para kepala negara. Akan tetapi, Dzat yang lebih besar diantara segala sesuatu yang besar adalah Allah SWT dimana kehidupan segala sesuatu yang hidup ini bermula dari-Nya.

Bukan hanya kitab alam semesta, akan tetapi kitab syareat, yaitu Al-Quran dan semua kitab samawi dimulai dengan nama-Nya. Islam mengajarkan kepada kita agar pekerjaan-pekerjaan kita, yang kecil dan yang besar, makan dan minum, tidur dan bangun, bepergian dan menaiki kendaraan, berbicara dan menulis, kerja dan usaha, dan seterusnya hendaknya kita mulai dengan dengan menyebut nama Allah (Bismillah).

Jika seekor binatang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka kita dilarang memakan daging binatang tersebut. Kata-kata "Bismillah" tidak terbatas pada agama Islam saja. Menurut ayat-ayat Al-Quran, kapal Nabi Nuh as juga bergerak diawali dengan kalimat "Bismillah." Begitu juga surat Nabi Sulaiman as kepada Ratu Balqis. "Bismillah adalah sebuah ayat lengkap, dan bagian dari Surat Al-Fatihah.

Oleh sebab itu, Ahlul Bait Nabi SAWW tidak menyukai orang yang tidak membacanya atau membacanya dengan suara pelan di dalam salatnya. Mereka sendiri selalu membaca ayat: "bismillahirrahmanirrahim" dengan suara keras di dalam setiap salat yang mereka lakukan.

Ada beberapa hal yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dari ayat ini. Pertama: "Bismillah" merupakan sumber berkah dan jaminan bagi setiap pekerjaan, juga merupakan tanda tawakkal kepada Allah dan permohonan bantuan dari-nya. Kedua: "Bismillah" memberi warna ketuhanan kepada setiap pekerjaan, dan menyelamatkan pekerjaan-pekerjaan manusia dari bahaya syirik dan riya. Ketiga: "Bismillah" artinya: Ya Allah aku tidak melupakan-Mu, maka janganlah Engkau melupakan aku. Keempat: Orang yang mengucapkan "Bismillah" berarti telah menggabungkan diri kepada kekuatan tak terbatas dan lautan rahmat Ilahi yang tak bertepi.
AlFatihah Ayat 2
"Segala puji hanya bagi Allah Tuhan seluruh Alam."

Setelah menyebut nama Allah, maka kalimat pertama yang kita ucapkan ialah syukur kepadanya. Allah Tuhan yang perkembangan dan kehidupan segala sesuatu di jagad raya dan alam semesta ini bersumber darinya, baik alam benda mati maupun benda hidup, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Dia-lah yang mengajarkan kepada lebah madu dari mana mencari makanan dan bagaimana cara membuat sarang. Dia juga mengajarkan kepada semut bagaimana menyimpan makanannya untuk musim dingin. Dia pulalah yang menumbuhkan batang-batang gandum yang penuh dengan biji-biji hanya dari sebutir gandum, juga menumbuhkan sebatang pohon apel dari sebutir biji apel.

Dia-lah yang menciptakan langit dengan kehebatan yang amat besar ini dan menetapkan garis peredaran setiap bintang dan setiap galaksinya. Dia-lah yang menciptakan kita dari setetes air yang memancar dan menumbuhkan kita di dalam perut ibu selama kurang lebih 6 hingga 9 bulan. Lalu setelah kita lahir ke dunia Dia pun menyediakan segala keperluan untuk perkembangan kita. Dia membentuk badan kita sedemikian rupa sehingga mampu mempertahankan diri dari kuman-kuman penyebab penyakit dan jika salah satu tulang tubuh kita patah atau retak, maka tubuh kita memiliki kemampuan untuk mengatasinya sedemikian rupa. Kemudian jika tubuh memerlukan darah maka secara alami ia memproduksinya untuk memenuhi keperluan tersebut.

Meski demikian, yang berada di tangan Allah bukan hanya perkembangan dan pemeliharan tubuh kita saja, karena Dia juga menciptakan akal dan perasaan untuk kita lalu mengutus para nabi dan menurunkan kitab-kitab samawi untuk membina kita.

Dari ayat ini ada satu hal yang dapat kita petik sebagai pelajaran yaitu bahwa ketergantungan kita dan seluruh alam semesta ini kepada Allah. Bukan hanya pada saat perciptaan, akan tetapi perkembangan dan keterpeliharaan kita juga datang dari-Nya. Oleh karena itu, hubungan Allah dengan segala yang maujud ini bersifat selamanya dan kekal.

Atas dasar ini pula kita harus mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Bukan hanya di dunia, di hari akhiratpun ucapan para penghuni surga ialah alhamdulillahi rabbil alamiin.
AlFatihah Ayat 3

"Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."

Allah yang kita imani ialah Wujud yang penuh kasih sayang, cinta, maaf dan ampunan. Contoh-contoh rahmat dan cinta-Nya terdapat di dalam kebesaran nikmat-nikmatNya yang tak terhingga untuk kita. Bunga-bunga yang indah berbau harum, buah-buahan yang manis dan lezat rasanya, berbagai bahan makanan yang lezat dan bergizi, bahan-bahan pakaian yang beraneka warna, dan lain sebagainya adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita.

Kecinta seorang ibu kepada anaknya Dia tanamkan di dalam sanubari ibu kita, sedangkan Allah sendiri memiliki cinta yang jauh lebih besar daripada kecintaan ibu kepada anaknya. Kemurkaan dan siksaannya pun datang dari tindakan Allah yang bertujuan memperingatkan dan adanya perhatian Allah terhadap kita. Bukannya karena sifat dendam atau niat menuntut balas.

Oleh karena itu jika kita bertaubat dan menutupi kesalahan yang kita lakukan maka Allah pasti akan mengampuni dan menghapus kesalahan. Dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah selalu mendidik dan memelihara segala yang maujud ini dengan rahmat dan mahabbah, karena di samping sifatnya sebagai Rabbul Alamin, penguasan dan pemeliharaan semesta alam, Dia juga menyebut diri-Nya sebagai Arrahman dan Arrahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Oleh karena itu jika para pengajar dan pendidik ingin mendapatkan sukses, maka mereka harus bekerja berdasarkan mahabbah dan kasih sayang.
AlFatihah Ayat 4

"Pemilik hari pembalasan."
Kata-kata 'din' berarti mazhab atau agama juga berarti pembalasan. Adapun yang dimaksudkan dengan Yaumiddin ialah Hari Qiyamat yang merupakan hari perhitungan pemberian pahala dan pembalasan.

Meskipun Allah SWT adalah pemilik dan penguasa dunia sekaligus pemilik Akhirat, namun kepemilikan dan kekuasaan-Nya di hari Qiyamat memiliki bentuk yang berbeda. Di hari itu tak ada siapa pun yang menguasai sesuatu. Harta kekayaan dan anak sama sekali tidak memiliki peran. Sahabat dan kerabat tak memiliki kekuasaan apapun. Bahkan seseorang tidak memiliki kekuasaan terhadap anggota tubuhnya sendiri. Lidah tak diizinkan untuk mengucapkan permohonan ampun. Tidak pula pikiran memiliki kesempatan untuk berpikir. Hanya Allah yang memiliki kekuasaan penuh di hari itu.

Dari ayat ini terdapat beberapa hal yang dapat kita pelajara. Pertama, di samping harapakan akan rahmat Allah yang tak terbatas sebagaimana yang dipaparkan dalam ayat sebelumnya, kita juga harus merasa takut kepada perhitungan dan pembalasan hari kiamat. Kedua, dengan beriman kepada hari kiamat kita tidak perlu cemas bahwa perbuatan-perbuatan baik kita tidak akan memperoleh balasan atau pahala. Ketiga, Allah SWT Maha Mengetahui segala perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan dan Dia Maha Mampu untuk memberikan balasan dan pahala.
AlFatihah Ayat 5
"Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada-Mu-lah kami meminta pertolongan."

Di dalam ayat-ayat yang lalu Allah telah kita kenal bahwa Dia itu Rahman dan Rahim serta Rabbul `Alamin juga Maliki Yaumiddin. Sementara oleh karena kehebatan ciptaan-Nya dan nikmat-nikmat-Nya yang tak terhitung yang Dia curahkan kepada kita, maka kita mengucapkan syukur dan pujian kepadanya dengan mengatakan Alhamdulillahi rabbil `alamin.
Sudah sepatutnyalah jika sekiranya kita menghadapkan diri kita kepadanya, dan seraya mengakui ketidakmampuan dan kelemahan kita maka kita juga mengatakan bahwa kita adalah hamba-hamba-Nya yang tulus. Kita ucapkan, Ya Allah, hanya dihadapan perintah-Mu-lah kami menundukkan kepala, bukan dihadapan perintah selain-Mu. Kami bukanlah hamba-hamba emas dan kekayaan duniawi juga bukan budak-budaknya kekuatan dan kekuasaan imperialis.
Oleh karena solat yang merupakan manifestasi ibadah dan penyembahan Tuhan ditunaikan secara berjamaah maka umat Islam satu suara di dalam satu barisan secara kompak menyatakan 'iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin' , yaitu bahwa bukan hanya aku melainkan kami semua adalah hamba-hamba-Mu dan kepada-Mulah kami memohon pertolongan. Ya Allah bahkan ibadah yang kami tunaikan ini pun adalah berkat pertolongan-Mu. Jika Engkau tidak menolong kami, niscaya kami akan menjadi hamba dan budak selain-Mu.

Kesimpulan yang dapat diambil sebagai pelajaran dari ayat ini ialah sebagai berikut:

Pertama, meskipun undang-undang yang menguasai alam materi dan formula-formula fisika dan kimia kita yakini, namun semua itu berada di bawah kekuasaan Allah dan di bawah kehendak-Nya. Karenanya, kita harus berserah diri kepada Allah, bukan kepada alam. Hanya kepada Allah kita memohon bantuan, termasuk dalam urusan materi.

Kedua, jika dalam setiap solat dengan sepenuh hati dan khusyuk kita nyatakan bahwa kita hanya menghambakan diri kepada Allah, maka kita tidak akan menjadi orang yang congkak dan takabur.

AlFatihah Ayat 6
"Tunjukilah kami jalan yang lurus"

Untuk kehidupan manusia terdapat bermacam-macam jalan. Jalan yang ditentukan sendiri oleh manusia berdasarkan keinginan dan tuntutan-tuntutan pribadi, jalan yang dilalui oleh masyarakat, jalan yang dilewati oleh orang-orang tua dan orang-orang bijak kita, jalan yang digariskan untuk masyarakat oleh para taghut dan penguasa lalim, jalan kelezatan lahiriyah duniawi, atau jalan uzlah atau pengasingan diri dari segala bentuk aktifitas sosial.


Di antara sekian banyak jalan dan berbagai cara hidup, apakah manusia tidak memerlukan petunjuk untuk dapat menemukan jalan yang lurus? Allah telah mengutus para nabi dan menurunkan kitab-kitab samawi. Dan hidayah kita terletak pada ketaatan dan kesungguhan kita dalam mentaati Rasulullah SAWW, Ahlul Bait, dan AlQuranul Karim. Oleh sebab itulah dalam setiap salat kita memohon kepada Allah agar menunjuki kita jalan-Nya yang terang dan lurus.


Jalan lurus adalah jalan tengah dan moderat. Jalan yang lurus berarti jalan keseimbangan dan kemoderatan di dalam segala urusan serta keterjauhan dari segala bentuk sifat ekstrim. Sebagian orang dalam menerima pokok-pokok akidah mengalami penyimpangan, sementara sebagian yang lain dalam amal perbuatan dan akhlak, dan yang lain menisbatkan segala perbuatan kepada Allah sehingga menurut mereka manusia tak lagi memiliki kehendak dan peran dalam menentukan nasib sendiri. Ada pula orang lain yang menganggap dirinyalah yang menentukan segala urusan dan pekerjaan sehingga menurut mereka Allah SWT tak lagi memiliki peran sama sekali.


Sebagian orang kafir menganggap para pemimpin agama Ilahi sebagai manusia biasa dan bahkan martabatnya lebih rendah lagi, sebagai orang gila, misalnya. Di lain pihak, sebagian orang yang mengaku beriman menganggap beberapa nabi seperti Nabi Isa Al-Masih as sedemikian tinggi derajatnya sehingga mencapai batas ketuhanan. Pikiran semacam ini menunjukkan penyimpang dari jalan yang lurus yang dicontohkan oleh Rasulullah SAWW dan Ahlul Bait as.


Al Qur'an Al Karim juga memerintahkan kita agar menjaga keseimbangan dan jalan tengah dalam urusan ibadah, ekonomi dan sosial. Beberapa ayat berikut ini adalah contoh yang akan kita tampilkan: Di dalam ayat 31 surat Al-A'raf, Allah SWT berfirman yang artinya:"Makan dan minumlah, akan tetapi janganlah kalian berlebihan". Di dalam ayat 110 surat Al-Isra' Allah SWT berfirman yang artinya: "Janganlah kalian meninggikan bacaan shalat kalian dan janganlah memelankannya. Carilah jalan tengah di antara keduanya". Demikian pula di dalam ayat 67 surat Al-Furqan, Allah SWT berfirman: "Dan orang-orang yang jika menafkahkan harta, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu kikir. Mereka mengambil jalan tengah di antara keduanmya".


Islam sangat menekankan agar anak berbakti dan berlaku baik terhadap kedua orang tuanya, dan berkata, `wabil waalidaini ihsaanaa` yang artinya, "Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua". Sungguhpun demikian, Al Qur'an juga mengatakan, `falaa thuti` humaa artinya, "Jangan engkau mentaati keduanya", yaitu ketika kedua orang tua mengajak kepada perbuatan tidak baik.


Kepada orang yang mengejar ibadah dengan mengasingkan diri dari masyarakat, atau orang yang beranggapan bahwa mengabdi kepada rakyat adalah satu-satunya ibadah, Al Qur'an mengajukan shalat dan zakat secara bergandengan dalam ayatnya yang berbunyi, `aqiimush shalata wa aatuz zakaah` artinya "Dirikanlah shalat dan keluarkanlah zakat".


Kita tahu bahwa salat adalah hubungan antara makhluk dengan Khaliq. Sedangkan zakat adalah hubungan antara sesama makhluk. Orang-orang beriman yang sebenarnya adalah mereka yang memiliki dua unsur sekaligus, yaitu daya tolak dan daya tarik. Di dalam ayat terakhir surat Al-Fath, Allah SWT berfirman,

"Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya bersifat keras terhadap orang-orang kafir tetapi berlemah lembut terhadap sesama".


Adapun poin yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dari ayat ke 6 surat Al-Fatihah ini adalah sebagai berikut:


Pertama, jalan kebahagiaan adalah jalan yang lurus yaitu shirat al-mustustaqim. Karena:

- Jalan Allah yang lurus bersifat tetap, berbeda dengan jalan-jalan atau cara hidup yang dibuat oleh manusia yang setiap saat berubah-ubah.

- Jarak terpendek antara dua titik adalah garis lurus yang merupakan sebuah jalan yang tidak lebih dan sama sekali tidak memiliki belokan dan tanjakan. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat ia akan membawa manusia sampai ke tujuan.

Kedua, dalam memilih jalan juga dalam usaha bertahan untuk tetap berada di atas jalan yang lurus, kita harus memohon pertolongan dari Allah. Karena kita selalu berada dalam ancaman kekeliruan dan kesesatan. Dan jangan dikira bahwa selama ini kita tidak pernah mengalami kesesatan dan penyimpangan dan kita pun akan selamanya berada di jalan yang lurus. Betapa banyak manusia di antara kita yang telah menghabiskan sebagian umurnya dengan iman, namun dia melupakan Allah ketika telah memperoleh kekayaan atau pangkat dan kedudukan.

Oleh karena pengenalan jalan yang lurus adalah pekerjaan yang sulit, maka ayat selanjutnya selain menampilkan para teladan bagi kita agar dapat mencontoh mereka dalam rangka menemukan jalan yang lurus ini, juga menampilkan orang-orang yang menyimpang dari jalan ini agar kita tidak tersesat seperti mereka.

AlFatihah Ayat 7

"Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat".

Dalam memilih jalan kehidupan, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Golongan pertama ialah orang-orang yang memilih jalan Allah, dan meletakkan kehidupan pribadi dan masyarakat mereka di atas dasar undang-undang dan perintah-perintah yang telah Allah jelaskan di dalam Kitab-Nya. Golongan ini selalu tercakup oleh rahmat dan nikmat Ilahi yang khusus.


Golongan kedua berada di dalam keadaan yang berlawanan dengan golongan pertama. Mereka ini meskipun mengetahui adanya kebenaran, namun tetap saja menolak Allah bahkan lari menuju kepada selain-Nya. Mereka ini lebih mengutamakan hawa nafsu mereka, hasrat buruk orang-orang dekat dan keluarga serta masyarakat mereka daripada keinginan dan kehendak Allah SWT.

Kelompok ini secara perlahan memperlihatkan akibat-akibat perbuatan dan perilaku mereka di dalam keberadaan mereka. Sedikit demi sedikit mereka menjauh dari shirath al-mustaqhim dan bukan menuju ke arah rahmat Allah SWT dan rahmat-Nya. Mereka terpelosok masuk ke jurang kesengsaraan dan kesusahan serta menjadi sasaran kemurkaan dan kemarahan Ilahi yang disebut oleh ayat ini sebagai orang yang `maghdluubi 'alaihim`, orang-orang yang dimurkai.

Sementara itu, kelompok ketiga ialah orang-orang yang tidak memiliki jalan yang jelas dan tertentu. Mereka ini disebut sebagai orang-orang yang bingung dan tidak mengetahui. Di dalam ayat ini, mereka disebut sebagai `dlollin`, atau orang-orang yang sesat.

Dalam setiap shalat kita mengatakan, `ihdinash shiraathal mustaqiim`, yang artinya, "Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus". Jalan yang dilalui oleh para Nabi, auliya', orang-orang suci dan orang-orang yang lurus. Mereka yang selalu berada di bawah curahan rahmat dan nikmat-nikmat khusus-Mu. Dan jauhkanlah kami dari jalan orang-orang yang telah menyimpang dari kemanusiaan dan menjadi sasaran kemurkaan-Mu, juga dari jalan orang-orang yang kebingungan dan sesat.

Siapakah orang-orang yang sesat itu? Di dalam Al Qur'an banyak kelompok dan kaum yang disebut dengan sebutan di atas. Di sini kita akan menyinggung salah satu contohnya yang jelas dan nyata.

Al Qur'an menyebut Bani Israil, yang sejarah kehidupan mereka berada di bawah kekuasaan Fir'aun hingga mereka diselamatkan oleh Nabi Musa AS, sebagai umat yang pernah memperoleh rahmat dan anugerah Allah yang tak terhingga berkat ketaatan mereka kepada perintah-perintah-Nya. Bahkan Allah SWT telah melebihkan mereka dari segenap bangsa di atas muka bumi. Hal ini dapat kita baca dalam ayat 47 surat Al-Baqarah yang artinya:

"Wahai Bani Israil, ingatlah nikmat-Ku yang ku berikan kepada kalian dan bahwa Aku telah mengutamakan kalian di atas segenap penghuni alam".

Akan tetapi karena perbuatan dan tingkah mereka di kemudian hari, maka Bani Israil ini juga ditimpa murka Ilahi. Dalam hal ini Allah SWT berfirman,

`Wa baauu bi ghadlabin minallaah`. Artinya, "Merekapun ditimpa murka Allah". Karena para pemuka agama Yahudi suka mengubah-ubah ajaran-ajaran samawi di dalam kitab Taurat, `yuharriful kalima 'an mawaadli'ihi`. Selain itu, mereka juga suka memakan uang hasil riba dan perbuatan-perbuatan haram lainnya, `wa aklihimur riba` .

Kemudian, masyarakat umum Yahudi pun di kemudian harinya juga suka memburu kesenangan duniawi dan terbuai oleh kemewahan hidup sehingga mereka enggan berjuang membela agama dan tanah air. Karenanya, ketika Nabi Musa as mengajak mereka untuk berjuang mengusir penjajah dari tanah air mereka, mereka berkata, “Idzhab anta wa rabbuka faqaatilaa innaa hahunaa qoo'iduun”, artinya, “Pergilah kamu dan Tuhanmu untuk berperang, sedangkan kami akan menunggu di sini”.

Orang-orang yang tergolong baik diantara umat Yahudi ini juga diam tanpa berbuat sesuatu saat menyaksikan penyimpangan dan kesesatan ini. Akibatnya, kaum ini juga terperosok ke dalam jurang kehinaan padahal sebelumnya mereka berada di puncak kemuliaan

Beberapa hal berikut ini dapat kita jadikan sebagai pelajaran dari ayat yang telah kita pelajari ini.

Pertama, dalam memilih jalan yang lurus, kita memerlukan teladan yang telah disebutkan oleh Allah di dalam ayat 69 surat An-Nisa', yaitu para Nabi, shiddiqiin (orang-orang yang mengakui kebenaran), syuhada' dan sholihin. Mereka adalah orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat, inayah, dan nikmat-nikmat Allah SWT.

Kedua, meskipun segala sesuatu yang datang dari Allah SWT merupakan nikmat, namun kemurkaan Alah akan datang menimpa kita jika maksiat kita lakukan. Oleh karena itu, berkenaan dengan nikmat Ilahi, Al Qur'an mengatakan, `an'amta` artinya, "Engkau telah memberi nikmat". Namun, ketika berbicara tentang kemurkaan Al Qur'an tidak mengatakan `ghadlibta` yang artinya, "Engkau telah murka", melainkan mengatakan `maghdlubi alaihim`.

Kata-kata `maghdlubi alaihim adalah sifat yang menunjukkan lebih kekalnya kemurkaan tersebut.

Wallah hu alam..

Sumber : http://www.firdauskasim.com/2011/02/tutorial-yang-didedikasikan-kepada-azza.html#ixzz1PRfftMsn

Popular Posts

Custom Search