31 August 2007

..sambungan.. part 3 Kitab Usul At-Tahqiq

..sambungan dari Kitab Usul At-Tahqiq ..sambungan.. part 2 Kitab Usul At-Tahqiq.


Dan lagi firman-Nya :
Ertinya: " Maka hendaklah dibicarakan oleh manusia itu daripada apa ia dijadikan itu; iaitu ia dijadikan daripada air yang terpancar keluar daripada 
antara sulbi bapanya dan antara tara'ib ibunya".
Bukannya keluar itu daripada sulbi dan tara'ib yang (tanyir) ia keduanya itu iaitu Qudrat Allah Ta'ala dan Iradat juga kerana keduanya didalam perintah Qudart dan Iradat Allah Ta'ala.

Maka adalah Qudrat Allah itu suatu SifatNya yang 'Maudud' dengan dia mengadakan mumkin; daripada tidak ada kepada adanya dan daripada adanya kepada tidak ada.

Dan Iradat Allah itu suatu SifatNya yang maudud dengan dia menentukan mumkin dengan setengah barang yang harus atau mumkin itu. Bukan semuanya yang harus itu ditentukan oleh Iradat itu seperti gerak dan diam; ada dengan tiada; panjang dengan pendek; besar dengan kecil; tebal dengan nipis; atas dengan bawah; kiri dengan kanan; hadapan dengan belakang dan lainnya.

Maka semuanya itu harus balik bagi 'semumkin' ini tetapi mustahil boleh berhimpun dua yang berlawanan kepada 'semumkin' ini kerana yang ditentukan oleh Iradat Allah itu suatu daripada keduanya bukan keduanya.

Demikian juga Firman Allah :
Ertinya: "Maka tidakkah dilihat oleh kamu yakni tidakkah kamu lihat dan kamu bicarakan akan air mani yang kamu tempuhkan ke dalam rahim perempuan itu, 
kamukah menjadikan akan dia itu atau 
Kamikah yang menjadikan anak itu ?"

Dan Firman-Nya :
Ertinya: "Maka tiadakah kamu lihat akan benih yang kamu tanam itu, adakah kamu menumbuhkan akan dia atau Kamikah menumbuhkan akan dia ?"

Dan lagi Firman-Nya :
Ertinya: " Mengapa tiada menilik, membicarakan akan mereka itu kepada unta itu betapa dijadikan Allah akan dia dan tiada ditilik mereka itu kepada segala langit yang tujuh
betapa ditinggikan akan dia dan tiadakah ditilik mereka itu kepada gunung,
betapakah didirikan akan dia dan tiadakah ditilik mereka itu
kepada bumi, betapakah dihamparkan akan dia.

Maka ingatkan olehmu (ya, Muhammad) hanya sesungguhnya engkau itu mengingatkan saja tiada boleh kuasa engkau itu dengan mengerasi atas mereka itu. "

Kata Syeikh Ibrahim Al-Qani didalam Kitabnya yang bernama : [        ]

Ertinya: " Tilik olehmu kepada dirimu yakni bicarakan olehmu dahulu kepada kejadian dirimu kerana dirimu itu yang terlebih hampir tempat menilik."

Perintah Allah Ta'ala darpada yan lainnya kemudian daripada sudah menilik kepada kejadian dirimu itu, maka berpindahlah engkau bagi menilik alam yang tinggi iaitu segala langit. Kemudian maka berpindahlah engkau bagi menilik alam yang indah itu.

Ertinya: "Engkau dapatlah dengan menilik sekelian itu akan perbuatan tukang yang indah-indah perbuatannya tetapi dengan dialah berdiritanda tidaknya dahulu
dan baharu adanya ini."

Ertinya: " Dan tiap-tiap barang yang harus itu baharu adanya daripada dahulu, niscaya mustahil atasnya itu sedia sekali-kali."

Kerana itulah Hadis Nabi saw:
Ertinya: " Fikirkan oleh kamu pada segala yang dijadikan Allah Ta'ala dan jangan kamu fikirkan pada diri Zat Allah Ta'ala ".
Inilah kata Imam Sanusi....

Ertinya: " Bermula perbuatan itu baharu dan ia itulah bekas menunjukkan ia atas 4 nama :-

i) Zat yang Hidup. ii) Zat yang Tahu iii) Zat yang Kuasa. iv) Zat yang Berkehendak.
Ertinya: " Dan nama itu menunjukkan ia atas segala sifat; dan iaitu Hidup - dan jikalau tiada ZatNya itu Hidup, tiadalah bersifat Yang Hidup. Jikalau tiada ZatNya itu bersifat dengan Tahu, tiadalah bernama Zat Yang Tahu dan; Kuasa, jikalau tiada ZatNya itu bersifat dengan Kuasa, tiadalah bernama Zat Yang Kuasa dan; Mengkehendaki, jikalau tiada ZatNya bersifat dengan Mengkehendaki niscaya tiadalah bernama Zat Yang Mengkehendaki."

Ertinya: " Dan segala sifat itu menunjukkan ia atas ZatNya kerana tiada berdiri segala sifat itu dengan sendirinya ".

Maka nyatalah dengan firman Allah Ta'ala dan Hadis Rasulullah s.a.w. kata segala ulama' yang besar-besar itu bahawasanya Allah Ta'ala itulah menjadikan alam ini.
Maka wajiblah kita ketahui akan wajib lagi nyata Ujud Zat Allah Ta'ala itu dan wajib Zat itu bersifat Qidam, ertinya Sedia adanya; Baqa' ertinya Kekal adanya Zat Allah Ta'ala; dan Mukhalafah tuhulilhawadis ertinya Menyalahi ada Zat Allah Ta'ala itu bagi segala yang baharu ini; Wahdaniah ertinya Esa Zat Allah Ta'ala itu ertinya 'Tiada menduai bagi ZatNya dan Tiada yang menduai SifatNya dan Tiada yang menduai bagi PerbuatanNya.

(Ketahui olehmu) hai segala orang yang belajar maka dengan kata kita serta 'itiqadkan Nabi Muhammad itu Persuruh Allah wajib padanya Siddiq, ertinya benar.
Terkandunglah Iman kita aka segala malaikat dan Iman kita akan segala Nabi dan Iman kita akan segala Rasul dan akan segala Kitab yang diturunkan Allah kepada setengah Rasul itu iaitu 104 Kitab dan Iman kita kepada Hari yang kemudian iaitu Hari Qiamat.

Maka terkandunglah sekelian yang tersebut itu semuanya pada kata kita: "MUHAMMAD RASULLAH", Muhammad itu Persuruh Allah Ta'ala ertinya, kerana Nabi Muhammad itu membenarkan ia akan sekelian itu.

Maka nyatalah yang terkandung pada kata kita: 'Muhammad itu Persuruh Allah Ta'ala '.
Dan 18 Simpulan Iman kita dan ;
4 daripada yang wajib dan;
4 daripada yang mustahil lawan yang wajib itu menjadi ;
----
8 dan;
2 harus menjadi;
====
10 dan;
4 - Iman kita akan segala Malaikat dan segala Rasul dan akan segala Kitab
____ dan akan segala Hari Qiamat, menjadi;
14 dan;
4 segala lawannya menjadi;
----
18 (Lapan Belas).
====

Maka 18 ini dengan 50 dahulu pada kata; " LA ILLAHA ILLALLAH ", itu menjadi
68 Simpulan Iman kita.

Maka terkandunglah pula sekelian itu pada kata ;
" LA ILLAHA ILLALLAH , MUHAMMAD RASULULLAH "


Ertinya: "Tiada Tuhan Melainkan Allah"," Nabi Muhammad itu Persuruh Allah "

Maka tatkala sudah kita ketahui dan faham kita akan sekelian itu maka sempurnalah, sahlah kita kata ;
"Asy-hadu al-La illa haillallah Wa-asy haduan-na Muhammaddar-Rasulullah"

Ertinya: "Aku ketahuilah akan bahawasanya Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar sembah, Melainkan Allah dan Aku ketahui akan bahawasanya Nabi Muhammad Rasulullah itu Persuruh Allah."

Dan jikalau belum kita ketahui maknanya sekeliannya itu adalah perkataan kita itu berdusta juga adanya belum lagi ada pada kita Ma'rifat, ertinya 'Mengenal '. Maksiat lagi taklid juga, ertinya mengikut-ikut kata orang jua. Seperti Sabda Nabi s.a.w :

Ertinya: " Apabila kamu ketahuilah terang seperti matahari nyatanya, maka naik saksilah kamu."

Yakni tiada lagi syak dan tiada zan dan tiada waham, semata-mata yakinlah kamu. Maka daripada Nabi diambil qias oleh segala Ahli Sufi r.a pada bicara Zikirullah itu hendaklah dilihat nyata cahayanya terang didalam hati seperti cahaya matahari atau cahya bulan atau seperti emas atau seperti perak yang baru tiada karatan lagi; yakni tiada syak dan tiada zan dan tiada waham ertinya tiada {kuras}dan sangka lagi didalam hati.
Nyata tersurat didalam hati itu yakni tetap teguhlah yakinnya dan pengenalannya akan imannya pada " La illaha illallah, Muhammad Rasulullah " itu yakni tasdiqnya akan dia didalam hatinya teguhlah dan tetaplah tiada berubah-ubah lagi kehendaknya itu. Telah diketahuilah serta fahamlah ia akan sekelian itu didalam hatinya.
Bukannya ada tersurat, yang tersuratnya didalam hatinya daging sekepal yang bernama jantung itu ada Kalimat Allah atau Muhammad didalam jantung ia seperti ambilan orang salah.
** WALLAHHU ALAM **


RUJUKAN : DARIPADA KITAB USUL AT TAHQIQ (Tulisan Jawi)

28 August 2007

..sambungan.. part 2 Kitab Usul At-Tahqiq

 ..sambungan.. part 1 Kitab Usul At-Tahqiq

Fardhu Syahadah terbahagi kepada 2 perkara :
 1. Melafazkan Dua Kalimah Syahadah itu dengan lidah pada sekali seumur hidupnya.
 2.  Menyungguhkan maknanya didalam hati sentiasa selama hidupnya; harus jangan berkata putusan selagi ia berakal.
Itulah pertama-tama Fardhu daripada segala fardhu 'Ain; dahulunya daripada segala ibadat seperti sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadhan, Zakat dan Mengerjakan Haji ke Baitullah dan merupakan SYARAT pada MENGESAHKAN segala ibadah dan jikalau tiada mengetahuinya makna Dua Kalimah Syahadah itu, maka belum lagi dikatakan SAH amal ibadat yang lain itu.

Hendaklah kita bersungguh-sungguh memahamkan makna Dua Kalimah Syahadah itu dan untuk memahaminya perlulah terlebih dahulu mengetahui segala Sifat yang WAJIB bagi Allah Ta'ala dan para Rasul-Nya serta segala Sifat yang MUSTAHIL pada keduanya dan segala yang HARUS pada keduanya itu.
Oleh yang sedemikian wajiblah segala orang yang akhil baligh, laki-laki dan perempuan, merdeka atau hamba sahaya dan sebagainya mengenal segala Sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus pada Allah Ta'ala serta segala Rasul Allah itu sebagaimana sabda Nabi saw.: ' Awaluddin Ma'rifatullah ';

Ertinya : " Pertama-tama Agama itu mengenal Allah ."

Yakni mengenal segala yang wajib, yang mustahil dan yang harus bagi Zat dan Sifat Allah Ta'ala. Bukannya mengenal kepada diri Zat Allah dan ketentuan daerahNya dan tempatNya dan rupaNya, mustahil demikian itu dan adalah ditegah oleh Allah Ta'ala seperti firmanNya dalam Al-Quran Surah 'Ali Imran ayat ke 30 ;

Ertinya: "..telah dipertakuti Allah akan kamu pada mendapatkan kepada ZatNya itu.."

Dan firmanNya dalam Surah Al-An'aam, ayat ke 103 ;

Ertinya: "..Tiada mendapat akan Dia segala penglihatannya dan DiaNya yang boleh mendapat akan segala penglihatanNya. "
Dan sabda Nabi saw:
Ertinya: "..Maha Suci Tuhanku, tiadalah ku kenal Tuhanku akan sebenar-benar pengenal kami akan Tuhan ku.."
Dan kata Saidina Abu Bakar;
Ertinya: "..Lemah pendapat daripada yang mendapat akan yang didapat, itulah pendapat."

Kata setengah Ulama';
Ertinya: " Tiap-tiap barang yang tersangka-sangka ia dengan segala sangka kamu itu dan kamu dapat akan dia dengan segala akal kamu itu, maka ia itu baharu jua seperti kamu."

Maka nyatalah segala pengetahuan orang yang sesat itu yang menyangka-nyangka ia pada 'itiqadnya Allah Ta'ala itu bertempat atau berupa atau boleh menyamakan Dia dengan sesuatu disangkakannya benar-benar DIRINYA itulah ALLAH TA'ALA. Maka 'itiqad ilmu orang itu salah; yang lemah, besar menjadi kafir.(Na'uzubillah..)
Maka hendaklah engkau fahamkan ia akan makna Kalimah Syahadah ini baik-baik dengan dalil Naqli iaitu dalil Al-Quran dan Hadis serta dalil Aqli' iaitu akal yang nurani pada mengambil nazar yang sahih pada menilik kejadian 7 petala langit dan 7 petala bumi.
Siapa yang menjadikan dianya itu? Bolehkah ia jadi dengan sendiri atau adakah ada orang lain yang boleh menjadikan dia atau tidak boleh menjadikan dia? Demikian juga tilik pula oleh mu pada kejadian diri kita ini seperti firman Allah Ta'ala :
Ertinya :"Katakanlah ya, Muhammad (kepada mereka) : ' Tilik oleh kamu semuanya apa-apa yang ada didalam tujuh petala langit dan bumi ".

Maka adalah yang nyata kepada segala orang yang berakal itu tanda bekas Qudrat dan Iradat Allah Ta'ala jua yang nyata; yakni bekas tanda Kuasa Allah dan KehendakNya juga yang nyata. Bukan langit dan bumi sahaja yang Allah Ta'ala suruh tilik, bahkan pada diri kita ini pun disuruh tilik sebagaimana firmanNya dalam Al-Quran :
Ertinya: " Pada diri kamu itu, mengapakah tiada kamu tilik..? "

Yakni pada kejadian diri kamu ini mengapakah maka tiada kamu membicarakan. Dan lagi firman Allah Ta'ala:

Ertinya: " Lagi akan Kami perlihatkan akan segala tanda Kami taraf alam ini dan pada diri mereka itu hingga nyatalah bagi mereka itu bahawasanya
Allah itu ADA (Ujud) sebenarnya ".

27 August 2007

Kitab Usul At-Tahqiq part 1

Ini Kitab " Syarah Usul Al-Tahqiq " Pada bicara Usuluddin diterjemahkan dia dengan bahasa Melayu oleh setengah daripada Al-Ulama' as-sohlihin dan tiada hamba dapat akan ketentuan namanya dengan nas, tetapi telah dikhabarkan hamba oleh "Ba'dha saqata" bahawa yang menterjemahkan Kitab ini daripada ahli negeri Patthani.

"Bismillah hirrahmanirrahim"

Dengan tolong Allah Ta'ala ku mulai Kitab ini. Ia lah Tuhan Yang Maha Pemurah didalam negeri dunia ini pada mengurniakan rezeki hambaNya zahir dan batin, Jin dan Manusia, Binatang dan Malaikat, Islam dan kafir dan lagi amat sangat mengasihi akan segala hambaNya yang beriman Jin dan Manusia didalam negeri akhirat kemudian.

" Segala puji-pujian itu milik bagi Allah Ta'ala, Tuhan seru oleh sekelian alam "
" Dan kebajikan akhirat itu tertentu bagi segala orang yang takut mereka itu akan Allah Ta'ala "
" Dan Rahmat Allah Ta'ala dan Salam Allah Ta'ala lagi tetap Ia atas Nabi Muhammad iaitu penghulu segala Rasul "
" Dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang baik lagi suci mereka itu daripada salah "

Dan adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu Risalah Usul Tahqiq; ertinya Persuruhan yang melengkapi ia atas pohon Agama.

Sabda Nabi s.a.w: "Awalluddin Ma'rifatullah" Ertinya: 'Pertama-tama ugama itu "Mengenal Allah"..

Maka adalah makna 'Ma'rifat' ertinya "Mengenal" itu ;

Ertinya: "Simpulan yang putus; yakni pegangan yang teguh, yang berbetulan ia dengan yang sebenar daripada dalil."
Maka adalah dalil itu 2 perkara:-

Pertama-dalil Naqli namanya iaitu firman Allah Ta'ala dan Hadis Rasulullah.
Kedua -dalil 'Aqli namanya iaitu menyatakan ia akan keadaan Allah Ta'ala itu.

'Itiqad atau Pegangan Yang Salah :
 1. Jikalau ada seseorang 'itiqadnya putus tetapi tiada berbetulan ia yang benar, maka BUKAN ia bernama 'Ma'rifat' ,maka adalah namanya itu seperti itiqad Falsafah; - yang mengatakan alam ini Qadim (Sedia atau jadi dengan sendirinya).
 2. 'Itiqad Qadariah - Qudrat hamba yang baharu ini boleh memberi bekas.

 3. 'Itiqad Nasrani - Mengatakan Nabi Allah Isa a.s itu anak Allah Ta'ala. Dan berbagai-bagai lagi 'itiqad yang tiada berbetulan bagi yang benar.

 4. Jikalau ada seseorang itu 'itiqadnya putus lagi berbetulan bagi yang benar tetapi TIADA padanya dalil Naqli dan dalil Aqli (akal) maka BUKAN ia dikatakan 'Ma'rifat' , sebaliknya itu 'Taklid' namanya, ertinya mengikut-ikut perkataan orang sahaja.
  'Itiqad Yang Benar :

  Yang dikatakan 'Ma'rifat' ialah seseorang itu 'itiqadnya putus berbetulan yang benar dan ADA padanya 2 dalil iaitu Firman Allah Ta'ala (Al-Quran) dan Hadis Rasulullah saw.

  Asal makna 'MAKRIFAT' itu - ialah "Membezakan antara yang Qadim dengan Muhadas"

  Yang Qadim itu :- Zat Allah Ta'ala, Sifat-sifatNya, Efeil-Nya (Perbuatan) dan Asma' (Sempurna Nama atau Kata-kata Allah Ta'ala), yang terkandung pada Kalimah Syahadah Tauhid yakni Kalimah pengakuan mengEsakan Allah Ta'ala iaitu :

  " AS HADU AL LAA ILAHA ILLALLAH "
Ertinya: " Aku ketahuilah bahawasanya Tiada Tuhan Melainkan Allah; itulah Tuhan "

Rukun Syahadah itu terbahagi kepada 4 perkara :

1. Mengisbatkan ada Zat Allah Ta'ala.

2. Mengisbatkan ada Sifat (Kelakuan) Allah Ta'ala.

3. Mengisbatkan ada Efeil (Perbuatan) Allah Ta'ala iaitu mengadakan segala "Mumkin" (alam dunia) atau tidak mengadakan segala "Mumkinat" itu.

4. Mengisbatkan ada Asma' Allah - (Sempurna Nama atau Kata-kata bagi Zat) iaitu segala 25 para Rasul itu dari Nabi Allah Adam hingga Nabi Muhammad saw. adalah "Kata-kata" bagi Zat Allah Ta'ala.

- membenarkan segala Perkataan, Perbuatan, Kelakuan dan segala diamnya tiada menyalahi akan Rasul Allah.

...bersambung ke part 2 Kitab Usul At Tahqiq

Penting Untuk Sumber Pengetahuan Hidup

1. Takrif Ajaran Sesat.

Ajaran sesat ialah sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau orang-orang bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran dan amalan tersebut adalah ajaran Islam atau berdasarkan ajaran Islam sedangkan hakikatnya ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan dengan Islam berdasarkan Al-Quran dan al-Sunnah serta bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah.

2. Sejarah Ringkas.

Ajaran sesat yang paling lama usianya di Malaysia ialah ajaran Taslim yang dibawa oleh Mohamad bin Shafie @ Mohammad Matahari pada akhir abad ke 19 di Kg. Seronok, Bayan Lepas, Pulau Pinang.Ia berkembang ke negeri lain seperti Kedah, Perak, Negeri Sembilan dan Johor. Di Kelantan wujud ajaran Subud yang disebarkan pada tahun 1950an dan ajaran Martabat Tujuh pada tahun 1960-an.

3. Peristiwa-peristiwa Ajaran Sesat.

a. Pada 19 Ogos 1979, seramai 4 orang pengikut Ajaran Ilmu Kashaf pimpinan Hj. Kamarudin @ Abdullah Sani Kajang, Selangor mati terbunuh dalam satu peristiwa di Kerling, Selangor.

b. Pada 19 Oktober 1974 seorang dari kumpulan ajaran sesat Empat Sahabat pimpinan Syed Mutalib di Kg. Kedap, Rantau Panjang, Kelantan mati ditembak dalam pertempuran dengan pasukan keselamatan.

c. Pada 16 Oktober 1980, 8 orang dari kumpulan ajaran sesat pimpinan Ahmad Nasir Ismail (Kemboja) yang mengaku Imam Mahadi telah terbunuh apabila mereka menyerang Balai Polis Batu Pahat, Johor.

d. Pada 7 Julai 1979, Tajul Ariffin yang mengaku dirinya Imam Mahdi telah mencederakan Tuan Haji Damanhuri Hj. Abdul Wahab, imam masjid Rapat Setia, Ipoh, Perak.

4. Sumber Ajaran Sesat

1. BATINIAH
2. TASAWUF TEOSOFI
3. AMALAN KHURAFAT

1. BATINIAH
Ajaran ini dibawa melalui buku Kashf Al-Asrar terjemahan dan susunan Syeikh Mohamad Salleh bin Abdullah Al-Mangkabowi yang ditulis pada tahun (1344H / 1922M).

Ia kemudiannya disalurkan melalui buku Hidayah Al-Anwar oleh Syed Ghazali Jamalullail, Pulau Pinang pada tahun (1355H / 1933M) yang mengembangkan ajaran Taslim dari bapanya Hj. Mohamad Matahari. Kemudian Hj. Ahmad Laksamana bin Omar (Kelantan) menulis buku Hakikat Insan (1985) dan Ilmu Tajalli yang berkembang ke seluruh Malaysia.

Ajaran Batiniah terpengaruh dengan teori angka simbolik seperti angka 7 dan 12 yang diambil dari 7 huruf Bismillah dan 12 huruf Lailaha Illallah yang semuanya berjumlah 19. Teori inilah yang mempengaruhi falsafah Ismailiyah Batiniah.

Ajaran Batiniah mempengaruhi aliran Tasawuf Teosofi dalam 3 unsur :

Fahaman Hulul iaitu menempatnya Tuhan dalam diri hamba seperti yang dibawa oleh Al-Hallaj.

Fahaman Takwil Batin iaitu tiap-tiap yang zahir ada batin dan tiap-tiap ayat al-Quran ada takwil iaitu Takwil Batin. Fahaman guru batin iaitu memperolehi ilmu melalui guru batin yang telah meninggal dunia.

Antara ajaran sesat yang mengandungi unsur Batiniah ialah ajaran Taslim.

Ciri-ciri kesesatannya ialah:

a. Memisahkan pengikutnya daripada masyarakat.

b. Berkahwin sesama sendiri, mempunyai masjid, kubur dan tempat belajar sendiri.

2. TASAWUF TEOSOFI @ WUJUDIAH @ MARTABAT TUJUH

Tasawuf Teosofi dipengaruhi oleh fahaman Greek, Parsi, Yahudi, Kristian dan Hindu-Budha.

Tasawuf ini mengandungi berbagai konsep yang bermula dengan Wahdatul Wujud dan kemudiannya diserap kepada ajaran martabat tujuh dari karangan Syeikh Mohamad b Fadhlullah Al-Burhanpuri, (w 1029 H/1619M ) melalui bukunya al-Tohfah al-Mursalah Ila Roh Al-Nabi, yang diterjemah ke bahasa Jawa tahun (1680M).

Tasawuf ini kemudian diserap oleh beberapa tokoh Nusantara seperti :

a. Syeikh Syamsuddin al-Sumatrani (w 1690M) yang mengarang buku Jauhar al-Haqaeq.

b. Abdul Rauf Singkel yang mengarang buku Daqaiq al-Huruf (1661M).

c. Syeikh Hamzah Fansuri (w 1606M) dalam buku-bukunya di bidang tasawuf
ketuhanan terutama buku Asrar al-Ariffin, Syarb al-Asyikin dan al-Muntahi.

d. Berkembang pula melalui kitab al-Durr al-Nafis oleh Syeikh Mohd Nafis al-Banjari
(w 1778M) yang ditulis tahun (1200H).

Pada asasnya Tasawuf ini telah banyak mempengaruhi guru-guru ajaran sesat, ditambah pula oleh buku Kasyf Al-Asrar oleh Syeikh Mohamad Salleh b. Abdullah al-Mangkabowi yang ditulis tahun 1922M.

Tasawuf wahdatul wujud pula adalah bersumber drpd Hindu dan Neoplatonisma.

Sementara ajaran Martabat Tujuh adalah bersumberkan falsafah Neoplatonisma yang dikenali dengan teori emanasi atau as-Sudur iaitu Tuhan menzahirkan dirinya secara berperingkat-peringkat dalam bentuk makhluk yang nyata ini dalam 7 peringkat :

Pertama: Ahadah @ Ahadiyah iaitu martabat zat qadim, azali, abadi, martabat La Taayun ertinya martabat tuhan belum nyata.

Kedua :Wahdah, Martabat Allah Wahdah Qadim, azali, abadi, roh Qudsi yakni nyawa Muhammad atau Taayun Awal.

Ketiga :Wahidiyah, Martabat Taayun Thani, nyata yang kedua iaitu Roh Adam dan Aayan Thabitah namanya iaitu kenyataannya telah ada bagi Allah.

Keempat:Alam Arwah iaitu alam segala nyawa dan alam segala roh Aayan Kharijah ertinya kenyataan yang sudah terbit daripada ilmuNya.

Kelima :Alam Mithal ialah kalbu sanubari bererti tempat hati.

Inilah alam segala rupa namanya iaitu daripada kehendak Allah Taala.

Keenam :Alam Ajsam ialah alam syahadah, alam yang boleh dipandang, daripada anasir yang empat; air, tanah, udara dan api.

Ketujuh:Alam Insan yang disebut: Insan itu rahsiaKu dan Aku rahsianya.

Antara contoh ajaran tasawuf Teosofi ialah Ajaran Ilmu Tajalli Ahmad Laksamana.

Ciri Utama Ajaran Tasawuf Teosofi :

1. Guru mursyid boleh menghubungkan murid dengan Allah Taala.
2. Taasub membuta tuli kepada guru.
3. Guru mursyid telah mencapai Insan Kamil iaitu mereka telah melalui taraqqi roh tujuh
peringkat iaitu nafsu Ammarah, Lawwamah, Mulhamah, Mutmainnah, Radiah,
Mardiah dan Kamaliah.

3. AMALAN KHURAFAT.

Amalan Khurafat berpunca dari tiga unsur iaitu Sinkritisma, Hindu-Budhha, Animisma dan Dinamisma. Ia menjelma dalam amalan perbomohan secara batin dan silat kesaktian.

5. Mangsa Ajaran Sesat.

Golongan yang menjadi mangsa ajaran sesat ialah :

a) Mereka yang jahil dan kosong jiwa kerana tidak mempunyai pengetahuan agama yang cukup, dan mendapat dorongan kawan-kawan supaya berguru atau belajar melalui orang tertentu yang mengajar secara rahsia dan sulit.

b) Mereka yang ghairah mencari ketenangan jiwa dan kesempurnaan beragama terutama melalui unsur kerohanian dengan cara jalan dekat tanpa mengikut sunnah.

c) Golongan yang salah atau menyeleweng dalam hal yang berhubung dengan usul; hal ini terjadi kerana mereka kurang mantap dalam usul syari'yyah dan lemah dalam hal-hal al-Sadik dan ikhlas. Mereka mendakwa diri hampir dengan Allah dan berada di maqam tertinggi.

d) Mudah dieksploitasi kerana kejahilan dan kedahagaan kepada kesempurnaan kerohanian, lalu digunakan untuk mendapat kekayaan, pangkat, kuasa dan seks bebas.

e) Berpegang kepada konsep kebebasan intelektualisma.

f) Mengagungkan rasionalisma dan pendekatan apa yang dikatakan secara saintifik dan empirikal dalam soal agama.

g) Membawa fahaman modenisasi dalam Islam yang bertentangan dengan akidah dan fahaman yang diiktiraf dan diterima oleh masyarakat negara ini.

Disediakan oleh : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Jabatan Perdana Menteri

*Tolong sebarkan...

25 August 2007

Pening Kepala..

Aduh.. pening lak kepala saya hari ni. Apa taknya, bila saya melawat laman blogger yang lain macam-macam perkara ilmu pengetahuan yang ada. Info atau maklumat yang terdapat kat laman masing-masing tu bukan calang-calang lagi. Tips dan panduan untuk meraih pendapatan tambahan sering terdapat dilink-link mereka..

Saya, hari ini juga telah membeli dua buah buku di kedai MPH berdekatan. Satu buku bertajuk"Menjadi PENULIS JUTAWAN" OLEH Azizi Ali Penulis kewangan #1 Malaysia. Harga RM 29.90 dan satu buku lagi bertajuk "Fotografi Digital Cara Mudah" oleh Iskandar Ab Rashid dan Zaitun Ismail... Harganya juga RM 29.90 .. tapi saya masih belum baca lagi ni.. Sekarang ni tengah kerja mana boleh nak 'konsentread'.. (eh betul ker ejaan saya tu..?..maaf ler kalau tak betul..)

Apa-apa pun saya mesti nak baca juga, sebab esok Ahad saya tak kerja..he hee.

Saya dapat bayangkan kalaulah saya nie yang kategori 'baru nak tercelik IT' ni terkial-kial nak belajar buka blog ni lepas tu nak lawat blog orang lain pula terhegeh-hegeh nak klik kat mana pulak tu. Dah tu bahasa yang digunakan kebanyakkannya dalam bahasa 'Inggeris' daa.. mana saya tak pening kepala. (..tapi tak apalah kan kita rakyat Malaysia Boleh kan boleh belajar apa-apa saja bahasa kat Malaysia nie kan..) Jadi saya perlukan seorang "Guru Panduan" nie seloknya. yer tak..?

Bayangkan orang yang nak solat pun perlulah belajar dari seorang ustaz ker ustazah kan..? Kalau belajar dari buku atau dari CD-ROM/VCD siapalak nak tegur kita kalau tersalah sebutan bacaannya dsb.

Apa-apa pun kemudianlah saya carikan guru tu nanti..

Ni kena selesaikan tugas kat tempat kerja ni.. nanti kelang-kabut lak masa nak balik karang.

Wasalam..

24 August 2007

Blog+Cerita=Duit ? Ohh Tak tercapai akalku..

Al-hamdulillah, (segala pujian bagi Allah Ta'ala) tercipta akhirnya laman blog saya nie buat pertama kalinya (kalau orang lain boleh buat mengapa pula kita tidak mencuba ye tak..) Asyik tengok blog orang lain aje nak juga cuba-cuba membuatnya sendiri.

Detik bersejarah 11 Syaaban 1428 (bersamaan 24 Ogos 2007/hari Jumaat) saat ini saya sebenarnya banyak hendak dituliskan disini. Hata semasa dalam proses hendak membuat blog nie pun jenuh juga hendak namakan blog nie. Namun apa pun al-hamdulillah siap juga akhirnya.

Pertama-tama saya nak betulkan dulu niat saya sebenar mengapa nak buat laman blog nie.. Bukanlah untuk mengikut-ikut seperti orang lain buat.. ada yang nak cari duit, nak buat duit (eh sama ler bahasanya..) tapi saya hendak kongsi ilmu sesama kita.. (kalau ada yang nak kongsi buat duit pun tak mengapa, saya pun nak juga hee..hee saya pun manusia biasakan..?)

Ilmu dunia akhirat perlulah seimbang. Ungkapan yang biasa kita dengarkan tapi kalau sekadar tinggal ungkapan buat apa yer tak.. Sebenarnya sebelum saya memilih untuk mencipta laman blog nie, saya telah membeli sebuah buku hasil tulisan Rosli Jamal, hee hee baru aje habis baca hari ni terus saya 'create' blog nie.. baru ler faham macam mana nak buat laman blog nie..

(..bini saya sendiri pun tak tahu saya dah buat laman blog nie.. kat kampung dia tu ada la sedara mara yg menubuhkan persatuan 'BUDIWIRA' masa perhimpunan tahun dulu..tak ingat dah, nilah saya nak buat link kalau ada sesiapa sedara mara dia kat Perak tu yang tahu pasal BUDIWIRA nie.. keluarga kami sebelah 'Alang Ketak' kot-kot ada sesiapa yg berkenaan tu tahu bolehlah link kat sini yer.. saya ni orang luar aje (menantu maknya..)

Berbalik pada cerita buku
Klik Untuk Kaya 8 Rahsia Jutawan Siber by Rosli Jamal memang ada benarnya jika kita bertindak dengan panduan yang diberikan didalam buku tersebut. Banyak tips-tips yang berguna kalau kita faham betul-betul buku tu.. (Ehmm nie bukan nak promo buku tu ye.. tapi sebab saya dah belinya kat MPH, apa salahnya yer tak..?)

Saya cadang nak kumpulkan salahsilah ahli keluarga sebenarnya, tapi nantilah saya kena fahamkan betul-betul laman blog nie. Insya allah jika dilanjut usia ni..

Bercakap tentang ilmu dunia itulah salah satu daripada cara-cara bagaimana untuk memperbaiki kehidupan dunia bagi tujuan akhirat. Alatan sudah didepan mata cuma langkah kita mencuba saja. Tak rugi kalau tak cuba..

Klik Untuk Kaya 8 Rahsia Jutawan Siber nie jika diamati boleh dimanafaatkan oleh semua orang. Apa taknya semakin ramai orang kaya raya kuranglah jurang kemiskinan di Malaysia. Manusia lazimnya akan merasa irihati jika seseorang itu tiba-tiba menjadi kaya raya sebab tak sampai setahun tup-tup 2, 3 bulan tengok dalam akaun bank mak datuk mana dapat duit nie hah.. rezeki-rezeki pemberian Allah..Itulah kata-kata yang terkeluar dari mulut seorang muslim kan..?

Banyak lagi rujukan buku-buku yang boleh kita perolehi kalau kita rajin pergi ker kedai buku tentang bagaimana menjana pendapatan.

Walau bagaimanapun hendaklah kita sentiasa beringatlah bila kita sudah kaya raya bergelar jutawan, 'tawan'lah hati anda semua untuk sentiasa bersyukur kerana ibarat Roda, hari ini kita di 'atas' esok lusa kita di'bawah' pula.. Jangan terlalu tamak, bersedekah dan berkongsi rezeki yang dianugerah Allah. Kalau ada yang hendak bina Sekolah Agama Rakyat ker contohlah kan.. segera dapatkan alamat persatuan tersebut.. Periksa dulu kesahiah surat minta derma kalau boleh lah.. esok lusa barulah berikan cek ker cash ker..dsb.

Maaflah kalau melalut ni.. bukannya apa terlalu 'excited' sangat nie..

Akhir kalam,
Assalamualaikum..
Selamat sejahtera semuanya...
Sumber : http://www.firdauskasim.com/2011/02/tutorial-yang-didedikasikan-kepada-azza.html#ixzz1PRfftMsn

Popular Posts

Custom Search